Starfslýsingar


Yfirstjórn skólans

Skólameistari hefur umsjón með daglegri stjórnun í skólanum, ásamt aðstoðarskólameistara og áfangastjóra. Skólameistari, aðstoðarskólameistari og áfangastjóri vinna saman að öllum helstu þáttum í starfsemi skólans og skipta með sér ábyrgð á ýmsum þáttum. Skiptingin er í grófum dráttum þannig að skólameistari hefur starfsmannamál og innra starf á sinni könnu og aðstoðarskólameistari og áfangastjóri sjá um námsferla nemenda og umsjón með útskriftarnemum. Einnig hafa þeir yfirumsjón með innritun og mati á námi úr öðrum skólum í samstarfi við náms- og starfsráðgjafa.

Kennslusvið
Innan kennslusviðs vinna kennarar á stúdentsbrautum, framhaldsskólabraut og sérnámsbraut. Stuðningsfulltrúar vinna með nemendum á sérnámsbraut undir stjórn deildarstjóra sérnámsbrautar og í samstarfi við sérnámskennara. Innan raða kennara eru starfandi fagstjórar sem gæta að samræmi innan námsgreina, skipuleggja og boða fundi og halda utan um val í samráði við áfangastjóra.

Þjónustusvið
Á þjónustusviði er að finna starfsfólk skrifstofu skólans, náms- og starfsráðgjafa og starfsfólk mötuneytis. Auk þess eru forvarnarfulltrúi og tengiliður við nemendafélag en það eru störf sem kennarar taka að sér til viðbótar við kennsluna. Á skrifstofu starfa fjármála- og skrifstofustjóri, umsjónarmaður fasteigna, kerfisstjóri og skólaritari. Í mötuneyti starfa matreiðslumaður, sem hefur yfirumsjón með mötuneyti, og aðstoðarmaður hans.

 

Síðast breytt: 13. október 2022