Móttaka nýrra nemenda

Innritun
Nemendur innrita sig í skólann í gegnum vef Menntamálastofnunar, www.mms.is

Kynningarfundur
Nýir nemendur í skólanum eru boðaðir á kynningarfund í byrjun annar. Þar fá nemendur upplýsingar um skólastarfið ásamt kynningu á húsnæði. Í upplýsingabæklingnum Klöru, sem er á vef skólans, eru handhægar upplýsingar um skólastarfið.

Umsjón
Allir nemendur yngri en 18 ára fá umsjónarkennara sem er tengiliður hans gagnvart skólanum og heldur utan um mál hans; námsframvindu og ástundun ásamt því að benda á úrræði ef um náms- eða tungumálaörðugleika er að ræða.

Umsjónarkennari er tengiliður milli foreldra/forráðamanna og skólans. Umsjónarkennari heldur umsjónarfundi aðra hverja viku í verkefnatímum og boðar nemendur auk þess í einstaklingsviðtal tvisvar sinnum á önn, á fyrstu vikum annarinnar og eftir miðannarmat. Umsjónarkennarinn og nemandi skipuleggja val nemandans fyrir næstu önn í sameiningu á meðan valtímabil stendur yfir.

Umsjónarkennari leiðbeinir umsjónarnemendum sínum með kennslukerfi, Innu, kennsluhætti, námsmat og verkefnaskil.

Lífsleikni (LÍFS)
Í lífsleikniáfanganum Ég, skólinn og samfélagið, er stuðlað að styrkingu félagstengsla milli nemenda. Viðfangsefni áfangans styrkja nemendur til að takast á við krefjandi nám og leggja þannig grunn að frjóu menntasamfélagi. Nemendur fara í ferð á haustönn. Tilgangur ferðarinnar er að hrista nemendur saman og þeir fái tilfinningu fyrir skólabrag FMOS. Áfanginn nær yfir fyrstu tvær annir skólagöngunnar í FMOS.

Viðbótarúrræði fyrir nemendur með íslensku sem annað mál

Íslenskukennsla
Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku fá kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Samhliða þjálfun í íslensku máli fer fram kynning á íslenskri sögu og menningu. Kennslan er í sérstökum kennslustundum og verkefnatímum.

Í verkefnatímum gefst nemendum kostur á að vinna heimanám í öllum námsgreinum undir handleiðslu íslenskukennara í samráði við viðkomandi námsgreinakennara.

 

Síðast breytt: 28. janúar 2021