Sérnámsbraut

Námsbraut á 1. þrepi fyrir nemendur með fötlunargreiningu sem þurfa einstaklingsmiðað nám. Forsenda fyrir inntöku nemenda á sérnámsbraut er að fötlunargreining sérfræðinga fylgi umsókn. Brautinni lýkur með útskriftarskírteini af sérnámsbraut. Meðalnámstími er 7-8 annir.

Nemendur á sérnámsbraut fá aðlagað einstaklingsmiðað námstilboð, þar sem kennslan er byggð á námsáætlun fyrir nemendahóp eða einstakling. Áætlanir eru unnar út frá markmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla, ásamt bakgrunnsupplýsingum um þarfir nemenda og mati á stöðu í námi og þroska.

Nemendur á sérnámsbraut geta jafnframt sótt nám í áföngum á öðrum brautum skólans hafi þeir nægilega færni til að takast á við námsefni áfanganna að mati kennara brautarinnar.

Á sérnámsbraut, eins og á öðrum brautum skólans, einkennast kennsluhættir af því að nemendur verði virkir þátttakendur í eigin námi og öðlist þannig sjálfstæði og frumkvæði. Til að ná þessu fram eru notaðar fjölbreyttar verkefnamiðaðar kennsluaðferðir og leiðsagnarmat. Hugmyndafræðin gengur út á að nemandinn tileinki sér námsefnið í gegnum verkefni sem hann vinnur eða umræður sem hann tekur þátt í og að leiðsagnarnámið leiði nemandann áfram og ýti undir aukinn árangur.

Almenn markmið sérnámsbrautar eru:

  • Að stuðla að alhliða þroska nemenda og efla færni þeirra í félagslegum samskiptum
  • Að örva með leiðsagnarmati aukið sjálfstæði og sjálfstraust til daglegra athafna
  • Að veita nemendum menntun sem nýtist þeim í daglegu starfi og tómstundum
  • Að nemendur eigi möguleika á að sækja almenna áfanga miðað við hæfni og getu
  • Að nemendur fái tækifæri til að kynnast atvinnulífi með vettvangsferðum (fyrirtækjaheimsóknum) og starfskynningum
  • Að nemendur fái tækifæri til að tengja saman nám og störf í skóla og á almennum eða vernduðum vinnustað
Námsgreinar           Ein.
Íslenska ÍSLS 1BÓ04 1FS04 1ÍT04 1GO04 1ÍS04 1DÆ04 1ÞS04     28
Stærðfræði STÆS 1BR02 1BH02 1FL02 1AR02 1RE02 1PR02 1RF02 1DL02 1TÖ02 18
Enska ENSS 1BÓ02 1LA02 1LS02 1MM02 1TT02 1UB02 1ÁT02     14
Lífsleikni LÍSÉ 1TÓ04 1HE04 1KY04 1MA04 1SF04 1SS04 1SU04     28
Starfsnám STSÉ 1SM02 1JV02 1KJ02 1ÖH02           8
Listgreinar LISK 1EN04 1KÆ04 1LE04 1LG04 1LT04 1PA04 1SE04     28
Heimilisfræði HEIS 1GR02 1BA02 1MM02 1VH02           8
Lýðheilsa og íþróttir LÝÐH 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01       6
Samtals ein:                     138

Gildir frá 1. júní 2021

Síðast breytt: 14. júní 2021