Áfallaáætlun

Hlutverk áfallaráðs er að gera áætlun um hvernig skuli bregðast við þegar áföll hafa orðið svo sem dauðsföll, slys, eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. Áætlunin felur í sér hvað skuli gera, í hvaða röð og hver sinni hvaða hlutverki.

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast, kynnir sér skyndihjálp og sálræna skyndihjálp og miðlar þeirri þekkingu til annarra starfsmanna skólans.

Áfallaráð skólaárið 2023-2024:

 Starfsheiti  Nafn  Farsími/vinnusími
Skólameistari Valgarð Már Jakobsson 696-2660
Aðstoðarskólameistari Guðrún Guðjónsdóttir  
Áfangastjóri Inga Þóra Ingadóttir  
Náms- og starfsráðgjafi Svanhildur Svavarsdóttir  
Forvarnarfulltrúi Halla Heimisdóttir  
Umsjónarmaður fasteigna Ólafur Thoroddsen  
Skólaritari Ingveldur Lilja Hjálmarsdóttir 412-8500
 Samstarfsaðilar innan skólans:    
Stjórn nemendaráðs    
 Samstarfsaðilar utan skólans:    
Heilsugæslan í Mosfellsbæ   513-6050
Prestur, Lágafellssókn   566-7113
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu   444-1000

 

Hvað er áfall?
Áfall eru sterk streituviðbrögð sem koma í kjölfar óvæntra atburða s.s. slysa, alvarlegra veikinda nemanda eða starfsmanns í skóla eða utan, andlát starfsmanns eða nemanda eða aðrir alvarlegir atburðir sem snerta hóp starfsmanna eða nemenda s.s. ef eldur kemur upp í húsnæði skólans, náttúruhamfarir eða stórslys.

Hvað er sálræn skyndihjálp?
Sálræn skyndihjálp felst í því að kennarar og starfsmenn skólans róa og hugga nemendur og starfsfólk. Þeim sem verður fyrir áfalli er gefið rými til tjá tilfinningar sínar og fá útrás fyrir þær og er hjálpað við að fá viðeigandi aðstoð fagaðila.

Ef slys verður í skóla skal líkamleg skyndihjálp hafa forgang.

Við hvern á ég að tala ef ég verð fyrir áfalli?
Áfallaráð er samsett af starfsfólki skólans sem hefur fagþekkingu og/eða hefur fengið þjálfun í sálrænni skyndihjálp, sjá nafnalista áfallaráðs hér fyrir ofan. Þér er óhætt að hafa samband við hvern sem er innan ráðsins. Sá sem fær upplýsingar um áfall kemur þeim áfram til skólameistara sem stýrir áfallaráði og kallar það saman þegar þörf krefur.

Hvernig bregst skólinn við áföllum?
Þegar áfall ber að garði er unnið samkvæmt fyrir fram ákveðnu ferli sem skólameistari ber ábyrgð á. Áfallaráð er kallað saman og unnið er skv. áfallahandbók skólans. Áfallaráðið ber ábyrgð á því að upplýsingar í áfallahandbókinni séu yfir farnar og uppfærðar í lok hvers skólaárs.

 

Síðast breytt: 15. janúar 2024