Áfallaáætlun

Hlutverk áfallaráðs er að gera áætlun um hvernig skuli bregðast við þegar áföll hafa orðið svo sem dauðsföll, slys, eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. Áætlunin felur í sér hvað skuli gera, í hvaða röð og hver sinni hvaða hlutverki.

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast, kynnir sér skyndihjálp og sálræna skyndihjálp og miðlar þeirri þekkingu til annarra starfsmanna skólans.

Áfallaráð skólaárið 2021-2022:

 Starfsheiti  Nafn  Farsími/vinnusími
 Skólameistari  Guðbjörg Aðalbergsdóttir  864 9729
 Aðstoðarskólameistari  Guðrún Guðjónsdóttir  845 8829
 Áfangastjóri  Inga Þóra Ingadóttir  696 0780
 Náms- og starfsráðgjafi  Svanhildur Svavarsdóttir  899 5697
 Sálfræðingur  Júlíana Garðarsdóttir  616 7582
 Kennari  Erla Hrönn Geirsdóttir  695 8617
 Kennari  Steindóra K. Þorleifsdóttir  775 6619
 Forvarnarfulltrúi  Halla Heimisdóttir  897 0108
 Umsjónarmaður fasteigna  Ólafur Thoroddsen  897 7741
 Samstarfsaðilar innan skólans:    
 Stjórn nemendaráðs    
 Samstarfsaðilar utan skólans:    
 Heilsugæslan í Mosfellsbæ    513 6050
 Prestur, Lágafellssókn    566 7113
 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu    444 1000

 

Hvað er áfall?
Áfall eru sterk streituviðbrögð sem koma í kjölfar óvæntra atburða s.s. slysa, alvarlegra veikinda nemanda eða starfsmanns í skóla eða utan, andlát starfsmanns eða nemanda eða aðrir alvarlegir atburðir sem snerta hóp starfsmanna eða nemenda s.s. ef eldur kemur upp í húsnæði skólans, náttúruhamfarir eða stórslys.

Hvað er sálræn skyndihjálp?
Sálræn skyndihjálp felst í því að kennarar og starfsmenn skólans róa og hugga nemendur og starfsfólk. Þeim sem verður fyrir áfalli er gefið rými til tjá tilfinningar sínar og fá útrás fyrir þær og er hjálpað við að fá viðeigandi aðstoð fagaðila.

Ef slys verður í skóla skal líkamleg skyndihjálp hafa forgang.

Við hvern á ég að tala ef ég verð fyrir áfalli?
Áfallaráð er samsett af starfsfólki skólans sem hefur fagþekkingu og/eða hefur fengið þjálfun í sálrænni skyndihjálp, sjá nafnalista áfallaráðs hér fyrir ofan. Þér er óhætt að hafa samband við hvern sem er innan ráðsins. Sá sem fær upplýsingar um áfall kemur þeim áfram til skólameistara sem stýrir áfallaráði og kallar það saman þegar þörf krefur.

Hvernig bregst skólinn við áföllum?
Þegar áfall ber að garði er unnið samkvæmt fyrir fram ákveðnu ferli sem skólameistari ber ábyrgð á. Áfallaráð er kallað saman og unnið er skv. áfallahandbók skólans. Áfallaráðið ber ábyrgð á því að upplýsingar í áfallahandbókinni séu yfir farnar og uppfærðar í lok hvers skólaárs.

 

Síðast breytt: 31. ágúst 2021