Sjálfsmat

Sjálfsmatskerfi skólans er í samræmi við lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008).

Innra mat á árangri og gæði skólastarfsins í FMOS er unnið af sjálfsmatshópi skólans.