Jafnlaunastefna

Markmið Framhaldsskólans í Mosfellsbæ er að starfsfólk óháð kyni njóti sömu launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf í samræmi við kjara- og stofnanasamninga. Þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun og ákvörðun um aukastörf mega ekki fela í sér kynjamismunun eða aðrar ómálefnalegar ástæður.

Til þess að ná því markmiði mun skólinn:

  • Fylgja þeim lögum og reglum sem í gildi eru hverju sinni og snúa að þeirri meginreglu að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
  • Skólinn hefur sett sér jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu sem styðja við jafnlaunastefnu skólans.
  • Starfrækja vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012, í samræmi við ákvæði laga nr. 150/2020, sbr. lög nr. 56/2017.
  • Skjalfesta jafnlaunakerfið, viðhalda því og tryggja stöðugar umbætur.
  • Framkvæma launagreiningu einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf til þess að kanna hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki.
  • Vinna eftir verklagsreglum sem fjalla um viðbrögð við óútskýrðum launamun.
  • Framkvæma innri úttekt á jafnlaunakerfinu.
  • Láta fara fram árlega rýni æðstu stjórnenda á hlítingu við lög og reglur um jafnlaunakerfi.
  • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum skólans. Stefnan skal einnig vera aðgengileg almenningi á heimasíðu skólans.

 

Tilvísanir

ÍST85:2012 - 4.2 Jafnlaunastefna

Síðast breytt: 28. febrúar 2023