Fundargerð skólanefndar 2021-2022

Dags: 04.10.2021

Fundarstaður: FMOS

Mættir: Guðbjörg Aðalbergsdóttir, Guðrún Guðjónsdóttir, Inga Þóra Ingadóttir, Kolbrún Reinholdsdóttir, Mikael Rafn Línberg Steingrímsson, Sigríður Johnsen, Svanhildur Svavarsdóttir

Dagskrá:

  1. Kosning formanns
  2. Innritun á haustönn
  3. Nýir starfsmenn
  4. Fjármál
  5. Önnur mál

 

1. Kosning formanns

Sigríður Johnsen gefur áfram kost á sér sem formaður og er því formaður skólanefndar veturinn 2021-2022.

2. Innritun á haustönn

Þegar þrjár vikur voru liðnar af önninni var nemendafjöldinn 328. Nemendur eru heldur færri en undanfarnar annir, skýrist aðallega af færri eldri nemendum sem sóttu um á haustönn.

3. Nýir starfsmenn

Loftur stærðfræðikennari er í launalausu leyfi og Þórunn Stella Hermannsdóttir var ráðin til að leysa hann af.

Aðalsteinn Árnason náms- og starfsráðgjafi sem leysti Svanhildi af í leyfi á síðasta skólaári var ráðinn sem stuðningsfulltrúi/leiðbeinandi á sérnámsbraut og að hluta til í námsráðgjöf ásamt öðrum verkefnum. Gunna Lísa sem hefur áður starfað hjá okkur sem ritari og stuðningsfulltrúi er komin aftur sem stuðningsfulltrúi á sérnámsbraut.

4. Fjármál

Árið í fyrra endaði í 27 milljónum í mínus – í stóra samhenginu er það ekki svo há tala. Skýringin er fyrst og fremst launakostnaður. Fyrstu átta mánuðir þessa árs koma út í 10 milljónum í plús. Næstu fréttir af fjármálum verða þegar fjárlagafrumvarpið verður kynnt.

5. Önnur mál

a) Umræður um fækkun nemenda og ástæður fækkunar. Eins og kom fram í lið tvö liggur fækkunin í eldri nemendum.

b) Upplýsingar um sjálfsmatshóp – rýnihópar nemenda eru aftur komnir af stað og nemendur eru mjög jákvæðir í garð skólans; þeir eru ánægðir með húsnæðið, starfsfólkið, þjónustuna o.fl.

c) Umræður um mötuneyti skólans – almenn ánægja með mötuneytið bæði hjá nemendum og starfsfólki. Ekki hefur tekist að reka mötuneytið án beinna framlaga frá skólanum og skólameistarar í öðrum skólum segja svipaða sögu.

d) Upplýst um alvarlega kvörtun sem barst frá nemanda vegna samskipta við kennara.

 

 

 

Fundi slitið kl. 18:40

 

Fundargerð skrifaði Guðrún Guðjónsdóttir