Sjálfsmatsáætlun 2019-2022

Haustönn 2019

Skýrsla um ytra mat

Endurskoðun áfallaáætlunar

Endurskoðun jafnréttisáætlunar

Viðhorfskönnun - Skólapúlsinn

Rýnihópur nemenda - undirbúningur

Kennsluhættir – rýnt í kennsluaðferðir, undirbúningur

Matsfundir

 

Vorönn 2020

Viðhorfskönnun nemenda

Kennsluhættir – rýnt í kennsluaðferðir

Endurskoðun starfsmannastefnu

Unnið með rýnihóp nemenda

Matsfundir

 

 

Haustönn 2020

Viðhorfskönnun nemenda

Kennslukönnun í Innu

Tímamælingar og þrepaskoðun áfanga I

Unnið með rýnihóp nemenda

Vorönn 2021

Viðhorfskönnun hugmyndir nemenda

Kennslukönnun í Innu

Tímamælingar og þrepaskoðun áfanga II

Unnið með rýnihóp nemenda

 

Haustönn 2021

Viðhorfskönnun hugmyndir nemenda

Upplýsingamiðstöð - þjónustukönnun

Kennslukönnun í Innu

 

 

Vorönn 2022

Viðhorfskönnun hugmyndir nemenda

Matsfundir

Könnun meðal útskrifaðra nemenda