Fjármála- og skrifstofustjóri


Starf fjármála- og skrifstofustjóra tilheyrir þjónustusviði Framhaldsskólans í Mosfellsbæ, næsti yfirmaður er skólameistari. Fjármála- og skrifstofustjóri hefur yfirumsjón með fjárreiðum skólans og skipulagi skrifstofu.

Verkefni fjármála- og skrifstofustjóra eru:

 • Innheimta skólagjalda og annarra tekna.
 • Móttaka, staðfesting og greiðsla reikninga.
 • Færsla og umsjón með fjárhags- og viðskiptamannabókhaldi skólans.
 • Færsla og umsjón með launabókhaldi í samstarfi við skólameistara.
 • Gerð fjárhags- og rekstraráætlana og eftirfylgd með áætlunum.
 • Gerð ársreikninga og verkefni tengd uppgjöri í samstarfi við Fjársýslu ríkisins.
 • Afstemmingar bankareikninga, fjárhags og viðskiptamannabókhalds.
 • Ábyrgð á eignaskrá.
 • Kaup á rekstarvörum vegna skrifstofu og umsjón með tilboðum og samningsgerð vegna kaupa á vörum og þjónustu.
 • Upplýsingagjöf tengd fjármálum skólans til stjórnenda.
 • Umsjón með bókhaldi nemendafélags, eftirlit með fjárreiðum, gerð ársreikninga og aðstoð við gjaldkera félagsins er varðar fjármál.
 • Afleysingar á skrifstofu í samstarfi við aðstoðarskólameistara.
 • Önnur verkefni í samráði við skólameistara.