Deildarstjóri á sérnámsbraut

 • annast og ber ábyrgð á kennslu og undirbúningi hennar
 • annast gerð einstaklings- og hópkennsluáætlana og verkefna
 • tekur þátt í og ber ábyrgð á vali á almennum áföngum í samráði við nemendur og foreldra ólögráða nemenda
 • annast og ber ábyrgð á skráningu mætinga nemenda sinna, almennri upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár
 • er í samstarfi við aðra starfsmenn, nemendur, foreldra og forráðamenn
 • hefur viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra
 • situr a.m.k. einn fund á ári/önn með forráðamönnum nemenda sinna, lögráða sem ólögráða
 • viðheldur faglegri hæfni sinni og hugar að tengslum við aðrar námsgreinar
 • situr kennarafundi og sviðsfundi
 • kynnir fyrir nemendum tilboð á sviði skóla, dagvistunar, vinnu eða hæfingar þegar námi lýkur
 • annast og ber ábyrgð á skipulagi og innra starfi sérnámsbrautar
 • annast samskipti við Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Menntamálastofnun
 • annast samskipti við starfsþjálfunarstaði fyrir nemendur.

Síðast breytt: 24. janúar 2016