Kennarar á sérnámsbraut

 

 • annast og bera ábyrgð á kennslu og undirbúningi hennar
 • annast og bera ábyrgð á námsmati í þeim áföngum sem þeir kenna hverju sinni og halda nemendum reglulega upplýstum um stöðu sína með leiðbeinandi námsmati, meðal
 • annars samantekt í formi miðannarmats og lokamats áfanga
 • sjá um gerð einstaklings- og hópkennsluáætlana, verkefna og prófa í samstarfi við aðra kennara
 • taka þátt í og bera ábyrgð á vali á almennum áföngum í samráði við nemendur og foreldra ólögráða nemenda
 • bera ábyrgð á að afla sér starfstengdrar viðbótarþekkingar
 • taka þátt í faglegu samstarfi í kennslugreinum sínum samkvæmt markmiðum skóla- og aðalnámskrá
 • sitja þróunarfundi, samstarfsfundi auk kennarafunda.
 • huga að þverfaglegu samstarfi
 • vinna samkvæmt stefnu og hugmyndafræði skólans með því að nota fjölbreyttar og verkefnamiðaðar kennsluaðferð og námsmat sem stöðugt er í gangi. Aðferðirnar miðast við hugmyndir um leiðsagnarmat en eitt markmið þess er að gera nemendur meðvitaða um nám sitt og að nemendur taki ábyrgð á eigin námi
 • halda uppi heiðri kjarnaorða skólans sem eru umhverfi og auðlindir í víðum skilningi
 • annast og bera ábyrgð á skráningu mætinga nemenda sinna, almennri upplýsingagjöf og upplýsingagjöf vegna sjálfsmats skóla og skólanámskrár
 • eru í samstarfi við aðra starfsmenn, nemendur, foreldra og forráðamenn
 • hafa viðtalstíma fyrir nemendur sína og forráðamenn þeirra
 • sitja einn fund á ári með forráðamönnum ólögráða nemenda sinna
 • kynna fyrir nemendum tilboð á sviði skóla, dagvistunar, vinnu eða hæfingar þegar námi lýkur.

 

Síðast breytt: 24. janúar 2016