ENSK3HP05 - Harry Potter, J. K. Rowling and London Baby!

Harry Potter

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2TM05
Í áfanganum er fjallað um bækur og kvikmyndir J. K. Rowling um Harry Potter. Farið verður yfir valdar bækur og horft á valdar kvikmyndir, svo verða unnin fjölbreytt verkefni. Bækurnar verða m.a. bornar saman við kvikmyndirnar og fleiri afleidd verk.

Þekkingarviðmið

 • flóknum orðaforða í ensku
 • skapandi vinnu úr bókmenntum
 • ýmiskonar ritstílum
 • fjölbreyttum enskum málsvæðum.

Leikniviðmið

 • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
 • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
 • átta sig á málfarsmun, mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni.

Hæfnisviðmið

 • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
 • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti.
Nánari upplýsingar á námskrá.is