Umsjónarkerfi FMOS

Nemendur í tveimur yngstu árgöngum skólans hafa allir umsjónarkennara. Hlutverk umsjónarkennarans er m.a. að fylgjast með skólagöngu nemenda og veita aðstoð og leiðsögn um hvaðeina sem viðkemur námi nemenda og gengi í skólanum. Umsjónarkennarinn fylgist með ástundun nemenda, bæði mætingu og verkefnaskilum, hvetur nemendur til að stunda námið af kostgæfni og leitar leiða til aðstoða þá ef þeir þurfa. Umsjónarkennarinn er í samstarfi við námsráðgjafa og stjórnendur um lausnir fyrir nemendur sem þurfa umfangsmeiri aðstoð.

Verkefni umsjónarkennara:

  • Hitta umsjónarnemendur á fundi í upphafi annar
  • Hitta umsjónarnemendur á fundi tvisvar sinnum yfir önnina
  • Einstaklingsviðtöl á fyrstu vikum annarinnar
  • Stöðuviðtöl við hvern og einn einu sinni á önn
  • Fylgjast með mætingum og verkefnavinnu
  • Vera í sambandi við nemendur sem fara undir 80% í mætingu og/eða skila ekki verkefnum og foreldra þeirra
  • Vera í samstarfi við námsráðgjafa og/eða stjórnendur um erfið mál
  • Aðstoða umsjónarnemendur við val, sjá til þess að allir velji rétta áfanga (að undanfarar séu uppfylltir og fara yfir valið
  • Sitja 2-3 umsjónarkennarafundi á önn

 

Foreldrar/forráðamenn nemenda yngri en 18 ára hafa aðgang að ýtarlegum upplýsingum í gegnum upplýsingakerfi Innu sem aðgengilegt er af vef skólans, www.fmos.is.

Nemendur eldri en 18 ára geta leitað til náms- og starfsráðgjafa eftir aðstoð. Hægt er að panta tíma á skrifstofu skólans eða senda tölvupóst á svanhildur@fmos.is.
Sjá nánar um þjónustu náms- og starfsráðgjafa.

Nemendur sem nálgast útskrift geta einnig leitað til aðstoðarskólameistara, netfangið hennar er gudrun@fmos.is 

 

Síðast breytt: 9. ágúst 2021