Opin stúdentsbraut, almennt kjörsvið

Opin stúdentsbraut er 200 einingar og er meðalnámstími 6-7 annir. Brautinni er skipt upp í skylduáfanga, 107 ein. af kjarnaáföngum, og valáfanga, 93 ein. Nemendur geta valið sér áfanga eftir áhugasviði af öðrum brautum skólans að uppfylltum skilyrðum um undanfara. Dæmi um valáfanga eru t.d. félagsfræði, saga, sálfræði, heimspeki, tungumál, kvikmyndafræði, listgreinar, líffræði, eðlisfræði, efnafræði og umhverfisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn og/eða frekara nám á háskólastigi. Ákveðið hlutfall eininga þarf að vera á hverju þrepi: 1. þrep: 55 ein. hámark og 3. þrep: 60 ein. lágmark og þurfa námsferlar nemenda að uppfylla þau skilyrði.

Bent er á að við skipulagningu náms á Opinni stúdentsbraut er mikilvægt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa.

Lokamarkmið Opinnar stúdentsbrautar eru:
Að nemendur

  • séu undirbúnir fyrir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi
  • hafi öðlast virka meðvitund gagnvart umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
  • búi yfir frumkvæði, skapandi hugsun og sjálfstæði
  • hafi hæfni til að tjá sig og eiga samskipti á íslensku og erlendum tungumálum
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám
  • séu læsir á sjálfa sig og umhverfi sitt
  • geti notað þekkingu sína og færni við lausn fjölbreyttra verkefna í lífi og starfi
 Kjarnagreinar              1. þrep  2. þrep  3. þrep  Ein.
 Íslenska  ÍSLE  2MR05  2ED05  3NB05  3NJ05  3ÖL05    10  10*  20
 Stærðfræði  STÆR

 2LF03

 2FL02

 2LÆ05

 3TF05      10  5*  15
 Enska  ENSK  2OT05  2TM05  3EX05 3MB05 3HÁ05    10  10*  20
 Danska  DANS  2TL05  2LT05          10    10
 Spænska  SPÆN  1BY05  1SP05  1ÞR05      15      15
 Félags- og hugvísindi    *            5    5
 Lífsleikni  LÍFS  1ÉG03  1ÉS02        5      5
 Umhverfisfræði  UMHV  2UN05            5    5
 Tölvunotkun  TÖLN  1GR02          2      2
 Náttúrufræði  NÁTT  2GR05            5    5
 Lýðheilsa og íþróttir  LÝÐH  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  5      5
Samtals kjarni:                    107
 Frjálst val
Nemendur þurfa að ljúka 93 einingum í vali og geta ráðið úr hvaða námsgreinum þessar einingar koma. Sjá nánar í áfangalýsingar og áætlun um hvenær við kennum hvaða áfanga.  93
Samtals val:                    93
 Hámark ein. á 1. þrepi              55      
 Lágmark ein. á 3. þrepi                  60  
Samtals:                    200

Athugið *-merkingar:

 

Síðast breytt: 19. mars 2024