Opin stúdentsbraut, hestakjörsvið*

Opin stúdentsbraut, hestakjörsvið er 200 einingar og er meðalnámstími 6-7 annir. Brautinni er skipt upp í skylduáfanga, 107 ein. af kjarnaáföngum, 43 ein. af kjörsviðsáföngum og valáfanga 50 ein. Nemendur geta valið sér áfanga eftir áhugasviði af öðrum brautum skólans að uppfylltum skilyrðum um undanfara. Dæmi um valáfanga eru t.d. félagsfræði, saga, sálfræði, heimspeki, tungumál, kvikmyndafræði, listgreinar, líffræði, eðlisfræði, efnafræði og umhverfisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn og/eða frekara nám á háskólastigi. Ákveðið hlutfall eininga þarf að vera á hverju þrepi: 1. þrep: 55 ein. hámark og 3. þrep: 60 ein. lágmark og þurfa námsferlar nemenda að uppfylla þau skilyrði.

Bent er á að við skipulagningu náms á opinni stúdentsbraut er mikilvægt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa.

Sérhæfing á hestakjörsviði undirbýr nemendur til að vera aðstoðarmenn í hvers konar hestatengdri starfsemi, svo sem á hestabúgörðum, við hestatengda ferðaþjónustu eða hjá öðrum sambærilegum fyrirtækjum. Hann sinnir helstu verkþáttum í hirðingu hesta og aðstoðar við þjálfun þeirra. Hann aðstoðar viðskiptavini í hestaferðum hjá hestatengdum ferðaþjónustufyrirtækjum og getur leiðbeint um grunnþætti hestamennsku.

Inntökuskilyrði:
Verkleg kennsla á brautinni eru töluvert dýrari en önnur verkleg kennsla (6 nemendur í hóp) og þess vegna þurfa nemendur að greiða sérstakt gjald vegna hennar, 60.000 kr. á önn. Einnig er nauðsynlegt að nemendur hafi hest til umráða. Verklega kennslan fer fram í reiðhöll Hestamannafélagsins Harðar í Mosfellsbæ og hestar nemenda þurfa að vera í Mosfellsbæ á kennslutíma. Nemendur þurfa að greiða þann kostnað sem af því hlýst, þ.e. leigu á hesthúsi og fóður fyrir hestinn.

Lokamarkmið Opinnar stúdentsbrautar eru:

Að nemendur

  • séu undirbúnir fyrir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi
  • hafi öðlast virka meðvitund gagnvart umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
  • búi yfir frumkvæði, skapandi hugsun og sjálfstæði
  • hafi hæfni til að tjá sig og eiga samskipti á íslensku og erlendum tungumálum
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám
  • séu læsir á sjálfa sig og umhverfi sitt
  • geti notað þekkingu sína og færni við lausn fjölbreyttra verkefna í lífi og starfi
 Kjarnagreinar              1. þrep  2. þrep  3. þrep  Ein.
 Íslenska  ÍSLE  2MR05  2ED05  3NB05  3NJ05   3ÖL05    10  10*  20
 Stærðfræði  STÆR

 2LF03

 2FL02

 2LÆ05

 3TF05      10  5*  15
 Enska  ENSK  2OT05  2TM05  3EX05  3MB05  3HÁ05    10  10*  20
 Danska  DANS  2TL05  2LT05          10    10
 Spænska  SPÆN  1BY05  1SP05  1ÞR05      15      15
 Félags- og hugvísindi                5*    5
 Lífsleikni  LÍFS  1ÉG03  1ÉS02        5      5
 Umhverfisfræði  UMHV  2UN05            5    5
 Tölvunotkun  TÖLN  1GR02          2      2
 Náttúrufræði  NÁTT  2GR05            5    5
 Lýðheilsa og íþróttir  LÝÐH  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  5      5
Samtals kjarni:                    107
 Kjörsvið                    
 Hestamennska - bóklegt  HEST  1HE05  2FB05        5  5    10
 Hestamennska - verklegt  HEST  1HV05  2FV05        5  5    10
 Vinnustaðanám  HEST  2VN02 2VN03 2VN04 2VN06 2VN08    23    23
Samtals kjörsvið:                    43
 Frjálst val                    
Nemendur þurfa að ljúka 50 einingum í vali og geta ráðið úr hvaða námsgreinum þessar einingar koma. Sjá nánar í áfangalýsingar og áætlun um hvenær við kennum hvaða áfanga  50
Samtals val:                    50
 Hámark ein. á 1. þrepi              55      
 Lágmark ein. á 3. þrepi                  60  
Samtals:                    200

Athugið *-merkingar:

 

*Er í boði fyrir haustönn 2024 ef næg þátttaka fæst

Síðast breytt: 19. mars 2024