Náttúruvísindabraut

Náttúruvísindabraut er 200 einingar og er meðalnámstími 6-7 annir. Brautinni er skipt upp í skylduáfanga, 112 ein. af kjarnaáföngum og 60 ein. af kjörsviðsáföngum, og valáfanga, 28 ein. Nemendur hafa val um í hvaða röð þeir taka áfangana svo framarlega sem undanfarar eru virtir. Kjörsviðsáfangar eru eðlisfræði, efnafræði, líffræði, náttúruvísindi, stærðfræði, tölvunarfræði og umhverfisfræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám, sérstaklega í náttúru- og raunvísindum. Ákveðið hlutfall eininga þarf að vera á hverju þrepi: 1. þrep: 55 ein. hámark og 3. þrep: 60 ein. lágmark og þurfa námsferlar nemenda að uppfylla þau skilyrði.

Lokamarkmið Náttúruvísindabrautar eru:
Að nemendur

  • hafi góða þekkingu á sviði stærðfræði og raunvísinda
  • séu færir um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
  • geti fjallað um og tekið þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
  • hafi öðlast meðvitund gagnvart umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
  • geti nýtt kunnáttu í náttúru- og raunvísindum ásamt skapandi hugsun í mögulegri framtíðarþróun
  • hafi hæfni til að lesa fræðitexta á ensku
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í tæknigreinum, náttúru- og raunvísindum.
 Kjarnagreinar                1. þrep  2. þrep  3. þrep  Ein.
 Íslenska  ÍSLE  2MR05  2ED05  3NB05   3NJ05  3ÖL05      10  10*  20
 Stærðfræði  STÆR

 2LF03
 2FL02

 2HH05

 3DM05

 3HD05

 3TF05  3VR05    10  20  30
 Enska  ENSK  2OT05  2TM05  3EX05  3MB05  3HÁ05      10  10*  20
 Danska  DANS  2TL05  2LT05            10    10
 Spænska  SPÆN  1BY05  1SP05  1ÞR05        15      
 Lífsleikni  LÍFS  1ÉG03  1ÉS02          5      
 Félags- og hugvísindi                  5*    
 Töluvnotkun  TÖLN  1GR02            2      
 Lýðheilsa og íþróttir  LÝÐH  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01    5      
Samtals kjarni:                      112
 Kjörsvið
 Eðlisfræði  EÐLI  2KA05              5    5
 Efnafræði   EFNA  2EA05              5    5
 Líffræði  LÍFF  2GD05  2LM05            5*    5
 Náttúruvísindi  NÁTT  2GR05              5    5
 Umhverfisfræði  UMHV  2UN05              5    5
Nemendur þurfa að velja 35 einingar til viðbótar af kjörsviði. Kjörsviðsáfangar eru eðlisfræði, efnafræði, líffræði, náttúruvísindi, stærðfræði, tölvunarfræði og umhverfisfræði, sjá nánar í áfangalýsingar og áætlun um hvenær við kennum hvern áfanga. Tvær greinar þurfa að ná upp á 3. þrep.  35
 Samtals kjörsvið:                      60
 Frjálst val
Nemendur þurfa að ljúka 28 einingum í vali og geta ráðið úr hvaða námsgreinum þessar einingar koma. Sjá nánar í áfangalýsingar og áætlun um hvenær við kennum hvaða áfanga.  28
Samtals val:                      28
 Hámark ein. á 1. þrepi                55      
 Lágmark ein. á 3. þrepi                    60  
Samtals:                      200

Athugið *-merkingar:

Gildir frá 1. júní 2012

Síðast breytt: 1. febrúar 2024