STEF3LÚ05 - Lífið eftir útskrift

Lífið eftir útskrift

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Að nemendur hafi lokið 100 einingum af námi til stúdentsprófs og þar af 15 einingum á þriðja þrepi.
Í áfanganum er lögð áhersla á sjálfsskoðun í víðu samhengi. Unnið er með verkfæri sem gerir nemandanum kleift að ígrunda hugmyndir um framtíðina hvort sem er í námi, starfi eða einkalífi. Í ferðalagi nemenda um hugarheiminn er ætlast til að þeir ígrundi hlutverk sitt í lýðræðis- og jafnréttissamfélagi og hvernig það hlutverk hefur áhrif á ákvarðanatöku, hugmyndir, gildi, markmið og  samskipti. Unnið er með helstu hugmyndir í náms- og starfsvali, verkefnastjórnun og leiðtogafærni. Horft er á efnið út frá fjölbreyttum sjónarhornum þar sem lögð er áhersla á lýðræði, jafnrétti og mannlegt atferli.

Þekkingarviðmið

 • viðfangsefni leiðtogafærni og stefnumótunnar
 • greiningartólum á borð við SVÓT og SMART
 • hugtökum samtalstækni
 • aflfræði hópa og áhrif samfélagsins á samskipti
 • hugtökum/aðferðum sem tengjast hugmyndavinnu og nýsköpun
 • hvar og hvernig megi leita að námi/starfi hérlendis og erlendis
 • fræðunum á bakvið áhugakannanir
 • hugtökum á borð við gildi, markmið og leiðtogafærni og mikilvægi þeirra til að móta skýra framtíðarsýn

Leikniviðmið

 • nýta sér leiðtogafærni í leik og starfi
 • þróa með sér samtalstækni á gagnrýninn hátt
 • framkvæma SVÓT greiningu
 • setja fram SMART markmið
 • ræða á gagnrýninn máta um eðli hópastarfs og hlutverk hvers og eins innan hóps
 • búa til náms- og starfsferilskrá
 • geta lesið úr niðurstöðum áhugakannana og nýtt niðurstöður í leit að námi og/eða starfi
 • undirbúa sig fyrir atvinnuviðtal

Hæfnisviðmið

 • velja nám og/eða starfsvettvang sem hentar áhugasviði hvort svo sem er hérlendis eða erlendis
 • nýta þau verkfæri sem notuð eru í áfanganum til þess að setja fram persónulega stefnumótunaráætlun þar sem sérstaklega er horft til gilda, markmiða og framtíðarsýnar með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi
 • auka færni sína í samtalstækni í leik og starfi
 • þróa hugmynd frá grunni með verkfærum verkefnastjórnunar og finna leiðir til þess að koma henni í framkvæmd
Nánari upplýsingar á námskrá.is