TEXL2TE03 - Handverk og listsköpun úr textílefnum

Handverk og listsköpun úr textíl

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: LIGR1KY03 eða MYNL1GT03 eða TEXL1TE03
Þessi áfangi er framhald af textíláfanga eitt og er því nokkuð svipaður þeim áfanga nema að gerð verður meiri krafa til nemenda um sjálfstæð vinnubrögð og vandvirkni. Nemendur kynnast ólíkri tækni, fleiri aðferðum og öðrum efnum en í áfanga eitt og farið verður dýpra í alla verkefnavinnu. Verkefni áfangans eru kröfumeiri en í áfanga eitt og krefjast meiri athygli nemenda. Þau eru þó áfram fjölbreytt og nokkuð frjáls í þeirra höndum og tímarnir bjóða upp á afslappað og þægilegt andrúmsloft. Áfram verður reynt að vinna með endurnýtingu efna og koma þannig í veg fyrir óþarfa sóun. Nemendur fá tækifæri til að vera frumlegir og skapandi í verkum sínum og halda áfram að þjálfast í gagnrýnni hugsun gagnvart eigin verkum og annarra. Engin heimavinna í þessum áfanga.

Þekkingarviðmið

 • munsturgerð og meðferð mynstra
 • formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
 • viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða innan textíls
 • ferli frá hugmynd að fullunnu verki
 • gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
 • mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
 • umhverfismennt og gildi þess að endurnýta efni

Leikniviðmið

 • notkun hugmyndabókar og skráningu hugmynda
 • að skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti eða skissur að verkefni
 • sjálfstæðum vinnubrögðum og vandvirkni í verkefnavinnu
 • að skapa mynstur og raða þeim saman á mismunandi hátt með hjálp ólíkra aðferða
 • að setja fram hugmyndir sínar á munnlegan hátt og ræða þær opinskátt
 • að vinna með endurnýtanleg efni í listsköpun

Hæfnisviðmið

 • nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
 • vinna með hugmyndir sínar á persónulegan hátt og sýna sjálfstæði
 • sýna frumkvæði að verkefnum og verkefnavali
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
 • geta opnað augun fyrir hinum hversdagslegu hlutum í umhverfinu og nýtt þá í listsköpun
 • vinna með efni úr nánasta umhverfi
 • þroska færni sína og skilning á listsköpun og handverki
 • vera sjálfbær og tileinka sér umhverfisvæna hugsun í listsköpun og handverki
Nánari upplýsingar á námskrá.is