ENSS1ÁT02 - Áhugamál og tómstundir

tómstundir, Áhugamál

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur geti tjáð sig um sitt daglega líf á ensku, fjallað um áhugamál sín og hugðarefni. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfstæði til að afla sér upplýsinga á ensku um mismunandi áhugamál og tómstundir. Með verkefnavinnu æfa nemendur sig í að tjá sig munnlega og skriflega um áhugamál.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða í tengslum við áhugamál sitt
 • orðaforða sem tengist daglegu lífi og athöfnum
 • ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum hugtökum
 • kostum þess að vera vel læs á enska tungu þegar kemur að upplýsingaöflun.

Leikniviðmið

 • taka þátt í og halda uppi samræðum
 • skilja texta við hæfi og vinna verkefni tengd honum
 • halda kynningu fyrir samnemendur og/eða kennara
 • leita uppi og finna afmarkaðar upplýsingar úr texta og myndmáli
 • stafsetja á réttan hátt algeng orð á ensku.

Hæfnisviðmið

 • hlusta á og skilja enskan texta
 • geta ritað skilaboð á enskri tungu varðandi áhugamál sín
 • beita virkri hlustun til að skilja inntak samræðna sem eiga sér stað í kennslustund
 • nota orðaforða og þekkingu í ensku við mismunandi aðstæður
 • nýta sér læsi í víðu samhengi
Nánari upplýsingar á námskrá.is