SAGA2NT05 - 19. og 20. öldin

Nítjánda og tuttugasta öldin

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu á 19. og 20. öld. Þættirnir eru valdir af nemendum og kennara og spilar áhugi nemenda því stórt hlutverk. Samhliða verður lögð áhersla á gagnrýna hugsun og hvernig á að leita heimilda, meta þær og nýta. Það er sérstaklega mikilvægt með tilliti til þess upplýsingamagns sem hefur orðið til á tímabilinu. Í áfanganum er kennslubókin ákveðið grunnefni sem er afar mikilvægt að nemendur lesi til þess að öðlast ákveðinn grunn. Dýpt er fengin með vinnunni í kennslustundum þar sem farið verður í stór og smá verkefni sem krefjast meðal annars sjálfstæðra vinnubragða og heimildaleitar. Nemendur vinna þessi verkefni jafnt einir og með samnemendum þar sem allir þurfa að bera jafn mikla ábyrgð á vinnunni. Fjölbreyttar matsaðferðir stuðla að því. Mikil áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýnni hugsun. Við verkefnavinnuna er lögð áhersla á að nemendur kafi djúpt ofan í viðfangsefnin sem verða fyrir valinu. Jafnframt kynnast nemendur kostum og göllum ólíkra miðlunarforma sögulegs fróðleiks með því að spreyta sig á þeim. Sú vinna markast af tímabilinu sem verður til umfjöllunar. Nálægðin í tíma veitir nemendur kost á fjölda heimildategunda til að leita í og verkefni munu bera keim af því og kynna nemendur fyrir flóru heimildanna. Ábyrgð nemenda á eigin námi er mikil og er eðli verkefnanna í lykilhlutverki í því.

Þekkingarviðmið

 • völdum þáttum í Íslands- og mannkynssögu á 19. og 20. öld
 • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
 • undirstöðuatriðum sagnfræði sem fræðigreinar
 • mismunandi tegundum heimilda
 • því hvað hefur haft áhrif á það hvernig samfélagið er sem við búum í.

Leikniviðmið

 • geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um mismunandi viðfangsefni
 • meta gildi og áreiðanleika ólíkra heimilda
 • nota heimildir á viðurkenndan hátt
 • nýta frumheimildir og eftirheimildir í verkefnavinnu
 • beita gagnrýninni hugsun og rökstyðja skoðanir sínar
 • nota ólík miðlunarform til að koma á framfæri sögulegum fróðleik
 • lesa sagnfræðilega texta og túlka þá
 • vinna með öðrum að sameiginlegu markmiði þar sem allir bera jafna ábyrgð.

Hæfnisviðmið

 • geta beitt gagnrýninni hugsun á markvissan hátt
 • geta tjáð sig um sagnfræðileg efni
 • geta myndað eigin skilning á sögunni og því hvernig hún hefur áhrif á samfélagið sem við búum í
 • geta komið sínum skoðunum á sögunni á framfæri á markvissan og rökstuddan hátt
 • geti notað viðurkenndar aðferðir til að setja hugðarefni sín fram.
Nánari upplýsingar á námskrá.is