FBRU1LA03 - Landið mitt

landfræði, Ísland

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í áfanganum munu nemendur kynnast Íslandi frá hinum ýmsu hliðum. Umfjöllunarefni eru meðal annars íslensk hönnun, nýsköpun og afurðir. Auk þess verður fjallað um landfræði og lífshætti á mismunandi stöðum á landinu. Einnig verða helstu atvinnuvegir skoðaðir og hvernig Íslendingar nýta auðlindir sínar. Nemendur skoða hvernig Ísland er kynnt í öðrum löndum og leggja mat á þær upplýsingar sem gefnar eru og hvort þær eigi sér stoð í raunveruleikanum. Námið byggist á hugmyndafræði persónumenntar og því er ætlað að efla gagnrýna hugsun, sjálfsþekkingu, heilbrigðan lífsstíl, stærðfræði- og tungumálakunnáttu. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.

Þekkingarviðmið

 • atvinnuvegum og nýsköpun á Íslandi
 • framleiðslugreinum á Íslandi
 • landfræði Íslands
 • nýtingu auðlinda
 • ímynd Íslands út á viðnýtingu auðlinda

Leikniviðmið

 • tjá sig um Ísland, atvinnuvegi þess og afurðir
 • ræða um auðlindir Íslands og nýtingu þeirra
 • leita sér upplýsinga og vinna úr þeim

Hæfnisviðmið

 • leita sér upplýsinga um Ísland á öðru tungumáli en íslensku
 • leggja mat á upplýsingar
 • miðla upplýsingum
Nánari upplýsingar á námskrá.is