HANV1SG03 - Skartgripagerð

Skartgripagerð

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í þessum áfanga fá nemendur að spreyta sig á ólíkri tækni, aðferðum og efnum innan skartgripagerðar. Verkefnin verða nokkuð frjáls í höndum nemenda þar sem þeir þurfa að gera sína eigin skartgripi með tilliti til efnis, litavals og útlits. Í boði er að gera hálsfestar, armbönd, eyrnalokka, nælur og annað skart. Nemendur fá að vinna með hugmynd að fullunnu verki og sjá hana þróast í veruleika sem er mjög gefandi og þroskandi. Tilfinning fyrir listum býr í hverjum einstakling og því fá nemendur tækifæri til að virkja sköpunarkraftinn í sjálfum sér og læra að skynja umhverfi sitt betur og nýta það til listsköpunar, eins og með endurnýtanleg efni. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • Mynsturgerð og meðferð mynstra
 • Formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
 • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
 • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
 • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
 • Umhverfismennt og endurnýtingu efna

Leikniviðmið

 • Nota hugmyndabók og að skrá hugmyndir
 • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og að vera vandvirkur í verkefnavinnu
 • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
 • Setja fram hugmyndir sínar á munnlegan hátt og ræða þær opinskátt
 • Vinna með endurnýtanleg efni í listsköpun

Hæfnisviðmið

 • Nýta sér hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
 • Sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
 • Vinna með hugmyndir sínar á persónulegan hátt og sýna sjálfstæði
 • Nýta sér hversdagslega hluti í umhverfinu og nota þá í listsköpun
 • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
 • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
 • Þroska færni sína og skilning á list og/ eða hönnun
 • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
Nánari upplýsingar á námskrá.is