HANV1NÁ03 - Handverk og listsköpun úr náttúruefnum

Handverk og listsköpun úr náttúruefnum

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í áfanganum fá nemendur meðal annars að spreyta sig á tálgun úr trjám og er sú tækni uppistaðan í þessum áfanga. Nemendur fá einnig að kynnast öðrum handverkfærum sem þeir koma til með að nota og eins að nýta endurnýtanleg efni í listsköpun og handverk. Þeir komast að því að hægt er að hanna fallega hluti úr íslenskum náttúruefnivið og samþætta við önnur efni. Þannig læra þeir á sitt nánasta umhverfi og kynnast fjölbreytni náttúrunnar og fá um leið tækifæri til að skynja hana betur og nýta til listsköpunar. Lögð er áhersla á skapandi, vönduð og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • Náttúrunni og nánasta umhverfi og sýna því virðingu
 • Formum, línum og hreyfingu innan listsköpunar
 • Gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
 • Viðfangsefnum sem lúta að samspili umhverfis, ólíkra efna og aðferða
 • Ferli frá hugmynd að fullunnu verki
 • Aðferðum við listsköpun úr umhverfinu án þess að skaða það
 • Sjálfbærni og að finna efnivið í skógi og umhverfi
 • Mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð í handverki
 • Sínu nánasta umhverfi og kynnast fjölbreytni náttúrunnar í litum og formi
 • Ævafornri kunnáttu og verkskilningi á handverki
 • Umhverfismennt og endurnýtingu efna

Leikniviðmið

 • Nota hugmyndabók og skrá hugmyndir
 • Beita sjálfstæðum vinnubrögðum og vera vandvirk í verkefnavinnu
 • Beita vinnubrögðum tálgutækni
 • Vinna með efnivið úr náttúrunni
 • Skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/skissur að verkefni
 • Leyfa sér að sitja úti í skógi og tálga í tré og komast þannig í tengsl við náttúru og umhverfi

Hæfnisviðmið

 • Nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
 • Sýna frumkvæði að verkefnum og verkefnavali
 • Beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
 • Geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreytingu eða skúlptúr
 • Vinna með efni úr nánasta umhverfi
 • Vera virkur í umræðum um umhverfið og náttúruna
 • Þroska færni sína og skilning á list og/ eða hönnun
 • Vera sjálfbær og tileinka sér endurnýtanleg efni í listsköpun
Nánari upplýsingar á námskrá.is