STÆR1UN05 - Algebra og rúmfræði

undirbúningsáfangi í stærðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Áfanginn er fyrir þá sem ekki hafa náð lágmarkseinkunn í stærðfræði við lok grunnskóla. Farið verður yfir: Tölur, stæður, 1. stigs jöfnur, algebru, rúmfræði og hnit. Notkun forritsins GeoGebra við lausn stærðfræðilegra verkefna.

Þekkingarviðmið

 • talnameðferð, almennum brotum og tugabrotum, frumtölum og deilanleika
 • prósentu, hlutfalla og vaxtarreikningi
 • undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings og 1. stigs jöfnum með einni óþekktri stærð, forgangsröð aðgerða og heiltöluveldi
 • flatarmáli og rúmmáli algengra forma
 • jöfnu beinnar línu og hnitarúmfræði í tvívíðum fleti
 • framsetningu gagna á myndrænu formi.

Leikniviðmið

 • beita helstu aðgerðum á heilar tölur og nota víxlreglu, tengireglu og dreifireglu í talnareikningi
 • breyta milli tugabrota og almennra brot og deilanleika með lágum tölum
 • beita veldareglum
 • setja fram svör með viðeigandi nákvæmni
 • reikna prósentur, finna hlutföll milli stærða og reikna vexti
 • forgangsraða aðgerðum, nota sviga og heiltöluveldi í algebru, og leysa jöfnur með einni óþekktri stærð
 • beita formúlum og jöfnum við að reikna rúmmál
 • vinna með jöfnu beinnar línu, finna hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfis
 • tjá sig munnlega og skriflega á stærðfræðilegan hátt.

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
 • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum huga.
Nánari upplýsingar á námskrá.is