LISF2HL05 - Listsköpun - listform, heimsálfur og menning

heimsálfur og menning, listsköpun - listform

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: LISF1LI5
Áfanginn miðar að því að nemendur skoði listgreinar frá ólíkum heimshornum. Nemendur fá innsýn í listsköpun frá ólíkum menningarheimum. Þeir skoða hvernig þróun listsköpunar hefur fært okkur til póstmódernisma. Rýnt verður áfram í listfomin þrjú: sjónlist, leiklist og tónlist. Hafðar verða umræður og vangaveltur um áhrif stjórnmála, átaka, tækni, tísku, félags- og menningarlegs samhengis á stílbrigði hverrar heimsálfu fyrir sig. Einnig verða teknir fyrir þrír íslenskir listamenn í hverri viku. Lögð er áhersla á að nemandinn tileinki sér gagnrýna og skapandi lausnarhugsun og öðlist með því hæfni í að miðla eigin hugmyndum og skoðunum. Að hann opni sig, leiti út fyrir þægindarammann í tilraunavinnu sinni og þar með öðlist óheftara frelsi til sköpunar og tjáningar. Námið í áfanganum gerir nemandanum kleift að skilja og meðtaka gildi menningararfsins, hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum.

Þekkingarviðmið

 • Skapandi lausnaleit í gegnum tilraunavinnu
 • Fjölbreytileika efnisnotkunar og úrvinnslu
 • Að sjá fleiri og opnari möguleika í vinnuferlinu
 • Sjálfum sér, hugsun og verklagi
 • Hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun
 • Gildi menningararfsins, hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum.

Leikniviðmið

 • Virkja hugmyndaflugið og þar með sköpunarkraftinn
 • Sjá fleiri og opnari möguleika í vinnuferlinu
 • Tjá sig um list úr ólíkri menningu
 • Tjá sig á ólíkan hátt með sköpun í gegnum ýmsa miðla
 • Njóta lista og skapandi starfs á margvíslegu formi
 • Skiptast á skoðunum og átt uppbyggileg samskipti við annað fólk
 • Hafa skilning á fjölbreytileika efnisnotkunar og úrvinnslu.

Hæfnisviðmið

 • Beita skapandi lausnarhugsun, bæði í leik og starfi
 • Sýna frumkvæði og skapandi hugsun
 • Greina ný tækifæri í umhverfinu
 • Nota fjölbreyttar aðferðir við að leysa viðfangsefni
 • Horfa á sköpun, myndlist og hönnun með opnum hug.
Nánari upplýsingar á námskrá.is