LEIK1LE05 - leiklist

leiklist

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Í áfanganum fá nemendur kynningu og innsýn í heim samtíma leiklistar og verklega þjálfun í því að vinna skapandi með rými, hljóð og líkama. Nemendur eru kynntir fyrir þeim möguleikum sem sviðslistarmiðillinn hefur upp á að bjóða og þeir þjálfaðir í að nýta þá möguleika til úrvinnslu og framkvæmda hugmynda sinna. Áhersla er lögð á þjálfun í að nýta sköpunaraðferðir, innrömmun hugmynda og hæfni til að útfæra þær á listrænan hátt með skýrri heildarmynd. Að auki verða grunnþættir leiksýningagreiningar kynntir, farið verður með nemendur áfangans í leikhús og fá þeir í kjölfarið tækifæri til að spreyta sig á greiningum.

Þekkingarviðmið

  • Að nemendur öðlist leikni í skapandi vinnu með rými, hljóð og líkama sem miðla.
  • Að opna augu þeirra fyrir möguleikum óhefðbundinna leikrýma, að þjálfa leikni þeirra í rýmisskynjun og rýmisnotkun í listsköpun, skilji takmarkanir þeirra og möguleika.
  • Að nemendur þjálfist í notkun nokkurra vinnuaðferða og „tækja“ leiklistarinnar og geti nýtt sér þau við gerð innsetninga, mynda og stuttra sena og skapað með þeim andrúmsloft og áhrif.

Leikniviðmið

  • Einnig er stefnt að því að nemendur öðlist grunnþekkingu í orðaforða innan fagsins og greiningu á leiksýningum, sem og þekkingu á fjölbreyttum þáttum leiklistar, svo sem rými, líkama, hljóði og lýsingu og öðlist hæfni í samsetningu þessara þátta.

Hæfnisviðmið

  • Ennfremur verður stuðlað að aukinni hæfni nemenda í framkomu, sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu og því að efla leikni þeirra í að koma hugmyndum sínum í framkvæmd bæði sem einstaklingar og í hópi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is