Félags- og hugvísindabraut

Félags- og hugvísindabraut er 200 einingar og er meðalnámstími 6-7 annir. Brautinni er skipt upp í skylduáfanga, 107 ein. af kjarnaáföngum og 60 ein. af kjörsviðsáföngum, og valáfanga, 33 ein. Nemendur hafa val um í hvaða röð þeir taka áfangana svo framarlega sem undanfarar eru virtir. Kjörsviðsáfangar eru félagsfræði, saga, sálfræði, heimspeki, tungumál, kynjafræði og kvikmyndafræði. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám, sérstaklega í félagsvísindum og hugvísindum. Ákveðið hlutfall eininga þarf að vera á hverju þrepi: 1. þrep: 55 ein. hámark og 3. þrep: 60 ein. lágmark og þurfa námsferlar nemenda að uppfylla þau skilyrði.

Lokamarkmið Félags- og hugvísindabrautar eru:
Að nemendur

  • hafi góða almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísindagreina
  • geti greint einkenni og þróun samfélaga og geri sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa
  • hafi öðlast meðvitund gagnvart umhverfi sínu, lært að njóta þess, virða það og nýta á skynsamlegan hátt
  • þekki meginstrauma menningar, trúar, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð
  • hafi hæfni til að lesa fræðitexta á ensku
  • geti tekið þátt í rökræðum um samfélagsleg efni
  • hafi öðlast tölfræðilegt læsi til að geta lesið og sett fram rannsóknarniðurstöður með gagnrýnu hugarfari
  • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í félags- og hugvísindum.  
 Kjarnagreinar              1. þrep  2. þrep  3. þrep  Ein.
 Íslenska  ÍSLE  2MR05  2ED05  3NB05  3NJ05  3ÖL05    10  15*  25
 Stærðfræði  STÆR  2LF03  2FL02  2LÆ05  3TF05      10  5*  15
 Enska  ENSK  2OT05  2TM05  3EX05  3MB05   3HÁ05    10  10*  20
 Danska  DANS  2TL05  2LT05          10    10
 Spænska  SPÆN  1BY05  1SP05  1ÞR05      15      15
 Lífsleikni  LÍFS  1ÉG03  1ÉS02        5      5
 Umhverfisfræði  UMHV  2UN05            5    5
 Tölvunotkun  TÖLN  1GR02          2      2
 Náttúrufræði  NÁTT  2GR05            5    5
 Lýðheilsa og íþróttir  LÝÐH  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  1HR01  5      5
Samtals kjarni:                    107
 Kjörsvið
 Félagsfræði  FÉLA  2BY05            5    5
 Heimspeki  HEIM  2BY05            5    5
 Saga  SAGA  2FR05  2NT05          5*    5
 Sálfræði  SÁLF  2IS05            5    5
Nemendur þurfa að velja 40 einingar til viðbótar af kjörsviði. Kjörsviðsáfangar eru félagsfræði, saga, sálfræði, heimspeki, tungumál, kynjafræði og kvikmyndafræði, sjá nánar í áfangalýsingar og áætlun um hvenær við kennum hvern áfanga. Tvær greinar þurfa að ná upp á 3. þrep.  40
Samtals kjörsvið:                    60
 Frjálst val
 Nemendur þurfa að ljúka 33 einingum í vali og geta ráðið úr hvaða námsgreinum þessar einingar koma. Sjá nánar í áfangalýsingar og áætlun um hvenær við kennum hvaða áfanga.  33
Samtals val:                    33
 Hámark ein. á 1. þrepi              55      
 Lágmark ein. á 3. þrepi                  60  
Samtals:                    200

Athugið *-merkingar:

Gildir frá 1. júní 2012

Síðast breytt: 19. mars 2024