Reglur um mætingar og verkefnaskil

 • Nemendur skulu stunda námið af kostgæfni og skila verkefnum á réttum tíma og eftir settum reglum. 
 • Nemendum ber að mæta í allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu. Kennarar skrá viðveru nemenda í upphafi kennslustundar og fylgst verður vel með mætingu og verkefnaskilum og nemendur krafðir skýringa á lélegri ástundun. Eftir að kennari hefur lesið upp fær nemandi seint í Innu, ef nemandi kemur 15 mínútum of seint er skráð fjarvist. Nemendur sem mæta vel og eru með 90% raunmætingu eða meira á önninni fá eina einingu fyrir mætingu.
 • Nemendum er heimilt að nýta eyður til að vinna skólaverkefni í klösunum ef það er pláss og þeir trufla ekki kennslustundir sem eru í gangi.
 • Séu nemendur fjarverandi úr skóla gilda ákveðnar reglur um hvernig taka skal á slíkum fjarvistum eftir því hver ástæða fjarvistanna er. Geti nemandi ekki sótt skóla vegna veikinda skal skrá forföllin daglega í gegnum Innu. Nauðsynlegt er að foreldrar eða forráðamenn skrái veikindi nemenda yngri en 18 ára. Geti nemandi ekki sótt skóla af öðrum ástæðum skal hann, eða forráðamaður nemanda yngri en 18 ára, hafa samband við skólastjórnendur eða náms- og starfsráðgjafa.
 • Læknisvottorði skal skila inn rafrænt eða á skrifstofu fyrir alla veikindadaga umfram tvo daga í hverjum mánuði.
 • Sé mætingu og verkefnaskilum nemenda ábótavant ræðir kennari við nemandann og reynir að fá hann til að bæta sig. Batni staða nemandans ekki ræðir umsjónarkennari við nemandann, og forráðamenn hans ef hann er yngri en 18 ára, og reynir að grafast fyrir um það hvers vegna hann stundar ekki námið eins og til er ætlast.
 • Verði nemandi uppvís að misferli/ritstuldi í verkefnavinnu eða prófum er verkefnið ógilt og athugasemd skráð í Innu. Sama gildir ef nemendur afrita verkefni hver frá öðrum, þá eru verkefni beggja/allra ógild og athugasemdir skráðar í Innu. Frekari brotum verður vísað til skólameistara. Ítrekuð brot geta leitt til brottrekstrar úr skólanum.
 • Nemandi sem er ekki virkur í áfanga (skilar ekki verkefnum) verður skráður úr áfanganum eftir miðja önn. Kennarar koma upplýsingum um þetta til stjórnenda.
 • Brjóti nemandi reglur þessar ítrekað getur hann átt á hættu að vera vísað úr skóla. Eftirfarandi ferli fer í gang við ítrekuð brot:
  • Nemandi, og forráðamenn hans ef hann er yngri en 18 ára, fær senda skriflega áminningu og er boðin aðstoð frá náms- og starfsráðgjafa.
  • Nemandanum gerð grein fyrir því að ef hann bætir sig á viðkomandi önn sé ekki fleiri aðgerða þörf. Verði staðan áfram slæm til enda annarinnar er nemandinn tekinn inn í skólann á næstu önn með skilyrðum og gert við hann skriflegt samkomulag um betri mætingar og verkefnaskil.
  • Brjóti nemandinn samkomulagið verður honum ekki boðin áframhaldandi skólavist á næstu önn.
 • Ef nemendur eru ósáttir við meðferð sinna mála geta þeir vísað málinu til skólaráðs og sótt skólann þar til niðurstaða skólaráðs er fengin.
 • Lágmarksframvinda náms í skólanum er að nemendur verða að ljúka að minnsta kosti 15 einingum á önn.
 • Skólaráð getur í sérstökum tilvikum veitt undanþágu frá reglum þessum.

 

Síðast breytt: 10. október 2023