Stefnuyfirlýsing í tölvunotkun

Tilgangur með kennslu í tölvunotkun er að nemendur öðlist færni á tölvur og forrit sem nýtist þeim í námi og starfi. Áherslur í kennslunni felast því í að nemendur nota fartölvur til að öðlast þekkingu og færni á ýmsum hagnýtum forritum ásamt því að þeir kynnast þeim möguleikum sem tölvukunnátta veitir þeim.

Helstu námsþættir
1. þrep:

Það er tveir áfangar í tölvunotkun, hvor fyrir sig þrjár einingarog í þeim er farið í almenna tölvukunnáttu, ábyrga netnotkun, samvinnu á netinu, töflureikna, kynningarforrit, ritvinnsluforrit, myndvinnsluforrit og þrívíddarteikniforrit ásamt notkun á þrívíddarprentara.

Kennsluaðferðir og námsmat
Nemendur fá frítt kennsluefni hjá kennara, á kennslukerfinu fyrir áfangann. Kennslustundir einkennast af verkefnavinnu nemenda með aðstoð kennara á töflu eða hjá nemenda. Ný forrit og notkun þeirra eru útskýrð með stuttum fyrirlestrum en einnig með myndböndum, búin til af kennara, sem nemendur geta nálgast á netinu.

Námsmat byggist annars vegar á verkefnavinnu yfir önnina sem gerð eru í tíma og hins vegar verkefni unnin á verkefnadögum.

 

Síðast breytt: 27. september 2019