Stefnuyfirlýsing í tölvunarfræði

Tilgangur með kennslu í tölvunarfræði er að nemendur öðlist færni á tölvur og forritun og fái undirbúning fyrir nám í tölvunarfræði á háskólastigi. Áherslur í kennslunni felast því í að nemendur noti tölvur til að öðlast þekkingu og færni á forritunarmáli ásamt því að kynna fyrir þeim innviði tölva og hvernig þær vinna.

Helstu námsþættir
2. þrep:

Tveir fimm eininga áfangar eru á öðru þrepi og í þeim er farið í að greina innviði tölva og auka skilning nemenda á samskiptaleiðum milli notenda og tölva. Nemendur kynnast og nota notendavænar forritunaraðferðir og forritunarmál, t.d. Java, Processing. Ennfremur er unnið í leikjavélinni Unity þar sem nemendur læra grunnatriði við hönnun og gerð tölvuleikja.

Kennsluaðferðir og námsmat
Nemendur fá frítt kennsluefni hjá kennara, bæði útprentað og á kennslukerfinu fyrir áfangann. Kennslustundir einkennast af verkefnavinnu nemenda með aðstoð kennara á töflu eða hjá nemenda. Ný forrit og notkun þeirra eru útskýrð með stuttum fyrirlestrum en einnig með myndböndum, búin til af kennara, sem nemendur geta nálgast á netinu.

Námsmat byggist annars vegar á verkefnavinnu yfir önnina sem gerð eru í tíma og heima og hinsvegar stærri verkefnum unnin á verkefnadögum.

 

Síðast breytt: 27. september 2019