Lýðheilsu- og forvarnastefna FMOS

Síðast breytt: 19. september 2019

Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ kennir sig við auðlindir og umhverfi í víðum skilningi. Í því felst m.a. að efla mannauð með áherslu á lýðheilsu. Áhersla er lögð á að forvarnarstarf sé hluti af daglegu starfi skólans. Skólinn tekur þátt í verkefninu HEILSUEFLANDI FRAMHALDSSKÓLI.

 


Forvarnarstefna FMOS er:

 • Að nemendur og starfsfólk komi fram við hvert annað af gagnkvæmri virðingu.
 • Að efla sjálfstraust og líkamlega vellíðan nemenda og starfsfólks.
 • Að draga úr þáttum sem hafa neikvæð áhrif á heilsu og velferð.
 • Að sporna gegn einelti af hvaða tagi sem er.


Við ætlum að ná markmiðum okkar með því:

 • hvetja nemendur til að taka virkan þátt í námi og félagslífi
 • upplýsa og fræða nemendur um mikilvægi þess að taka ábyrgð á líkamlegri og andlegri heilsu og aðstoða þá við að finna leiðir
 • að starfsmenn séu meðvitaðir um líðan nemenda og komi til móts við þarfir þeirra
 • auka aðgengi og jöfnuð nemenda að hreyfingu á og fyrir utan skólatíma
 • að skólinn eigi viðbragðsáætlanir tengdar forvörnum, t.d. einelti og ofbeldi/kynferðislegu áreiti, og framfylgi þeim
 • koma í veg fyrir eða seinka neyslu hvers kyns fíkniefna
 • efla uppbyggilegt starf, t.d. íþróttir, listir og félagsstörf
 • fræða starfsfólk um forvarnir og leiðir til að styðja við nemendur
 • hvetja foreldra til að taka virkan þátt í skólagöngu barna sinna
 • auka tengsl skóla við nærsamfélagið, t.d. íþróttafélagið og heilsugæsluna

  Nemendur skólans fara allir í áfanga sem kallast Hreyfing og lýðheilsa.  Í áfanganum er lögð áhersla á forvarnarfræðslu og nýtingu hennar til að stuðla að heilbrigðum lífsstíl í framtíðinni. Einnig fara nemendur í áfangann Ég, skólinn og samfélagið, þar sem unnið er á ýmsan hátt með forvarnir.


  Hvert get ég leitað?

  Námsráðgjafi FMOS; Svanhildur Svavarsdóttir (svanhildur@fmos.is)

  Forvarnarfulltrúi FMOS; Halla Heimisdóttir (halla@fmos.is)

  Jafnréttisfulltrúar FMOS; Björk Ingadóttir (bjork@fmos.is) og Elín Eiríksdóttir ( elin@fmos.is )

   

  http://www.ummig.is/: Heimasíða um allt sem tengist forvörnum og lýðheilsu

  SÁÁ S: 530-7600 – áfengi- og vímuefni.

  Hjálparsími Rauða Krossins  S: 1717 – gjaldfrjáls, opinn allan sólarhringinn og númerið kemur ekki fram á símareikningi.

  Fíkniefnasími lögreglunnar: S:800-5005 – gjaldfrjálst númer.

  Stígamót S: 562-6868 og 800-6868– opið öllum þeim sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi og aðstandendum þeirra. 

  Áttavitinn, upplýsingagátt fyrir ungt fólk - https://attavitinn.is/

  Umboðsmaður barna - www.barn.is  - S: 552-8999

  Embætti landlæknis, unglingar og ungt fólk - https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/aeviskeid/unglingar-og-ungt-folk/

   

  Fmos er Heilsueflandi framhaldsskóli frá og með haustinu 2011. 

  Hvers konar verkefni er um að ræða?

  Verkefnið snýr að heildrænni stefnu í forvarna- og heilsueflingarmálum sem gerir framhaldsskólum kleift að marka sér skýra stefnu, skerpa á aðgerðaráætlunum og forvörnum og jafnframt mynda á hagnýtan hátt skýran ramma utan um þennan almenna málaflokk.

  Verkefnið hefur verið þróað í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið, undir formerkjum HoFF samstarfsins. Heilsuefling og forvarnir í framhaldsskólum (HoFF) er samstarfsverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, heilbrigðisráðuneytisins, Lýðheilsustöðvar, Sambands íslenskra framhaldsskólanema (SÍF) og Hagsmunaráðs íslenskra framhaldsskólanema (HÍF).

  Höfuðáhersla verkefnisins er á fjögur viðfangsefni, þ.e. næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl.  Eitt viðfangsefni er tekið fyrir á hverju ári. Því eru viðfangsefnin jafn mörg og námsár flestra framhaldsskólanema (en sameina má málaflokka í samræmi við styttri námsbrautir).

  Nánari upplýsingar má finna hér fyrir neðan

     
      

Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica