Skólareglur

Skólareglur FMOS eru birtar hér fyrir neðan og nemendum ber að kynna sér þær og fara eftir þeim.

Almennar reglur

Síðast breytt: 19. mars 2015

 • Í skólanum gilda landslög sem skólareglur án þess að þeirra sé sérstaklega getið.
 • Sýna ber háttvísi og prúðmennsku í skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans.

Reglur um mætingar og verkefnaskil

Síðast breytt: 11. ágúst 2016

 • Nemendur skulu stunda námið af kostgæfni og skila verkefnum á réttum tíma og eftir settum reglum.
 • Nemendum ber að mæta í allar kennslustundir samkvæmt stundatöflu. Kennarar skrá viðveru nemenda í kennslustundir og fylgst verður vel með mætingu og verkefnaskilum og nemendur krafðir skýringa á lélegri ástundun. Nemendur sem mæta vel og eru með 90% raunmætingu eða meira á önninni fá eina einingu fyrir mætingu.
 • Séu nemendur fjarverandi úr skóla gilda ákveðnar reglur um hvernig taka skal á slíkum fjarvistum eftir því hver ástæða fjarvistanna er. Geti nemandi ekki sótt skóla vegna veikinda eða af öðrum ástæðum skal tilkynna forföllin daglega á skrifstofu skólans. Nauðsynlegt er að foreldrar eða forráðamenn tilkynni veikindi nemenda yngri en 18 ára. Læknisvottorði skal skila inn til skrifstofu fyrir alla veikindadaga umfram fjóra daga í hverjum mánuði.
 • Sé mætingu og verkefnaskilum nemenda ábótavant ræðir kennari við nemandann og reynir að fá hann til að bæta sig. Batni staða nemandans ekki ræðir umsjónarkennari við nemandann, og forráðamenn hans ef hann er yngri en 18 ára, og reynir að grafast fyrir um það hvers vegna hann stundar ekki námið eins og til er ætlast.
 • Brjóti nemandi reglur þessar ítrekað getur hann átt á hættu að vera vísað úr skóla. Eftirfarandi ferli fer í gang við ítrekuð brot:
 • Nemandi, og forráðamenn hans ef hann er yngri en 18 ára, fær senda skriflega áminningu og er boðin aðstoð frá náms- og starfsráðgjafa.
 • Nemandanum gerð grein fyrir því að ef hann bætir sig á viðkomandi önn sé ekki fleiri aðgerða þörf. Verði staðan áfram slæm til enda annarinnar er nemandinn tekinn inn í skólann á næstu önn með skilyrðum og gert við hann skriflegt samkomulag um betri mætingar og verkefnaskil.
 • Brjóti nemandinn samkomulagið verður honum ekki boðin áframhaldandi skólavist á næstu önn.
 • Ef nemendur eru ósáttir við meðferð sinna mála geta þeir vísað málinu til skólaráðs og sótt skólann þar til niðurstaða skólaráðs er fengin.
 • Lágmarksframvinda náms í skólanum er að nemendur verða að ljúka að minnsta kosti 15 einingum á önn.
 • Skólaráð getur í sérstökum tilvikum veitt undanþágu frá reglum þessum.

Umgengnisreglur

Síðast breytt: 13. september 2016

 • Ætlast er til að nemendur sýni góða umgengni í skólanum og á lóð hans.
 • Myndatökur og dreifing mynda af fólki í skólanum er ekki leyfð, nema með samþykki viðkomandi. Hópmyndir af viðburðum á vegum skólans eru þó leyfðar, en einstaklingar geta alltaf beðið stjórnendur um að myndir af þeim séu ekki birtar.
 • Nemendur gæti þess vandlega að farsímar þeirra valdi ekki truflun á vinnufriði í skólanum.
 • Matar og drykkjar má einungis neyta í matsalnum á 1. hæð.
 • Auglýsingar varðandi skólahald og félagslíf nemenda eru leyfðar á veggjum skólans. Utanaðkomandi sem vilja auglýsa í skólanum eru beðnir um að hafa samband við skrifstofu.
 • Spjöll sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða öðrum eigum hans ber þeim að bæta að fullu.
 • Öll meðferð áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í skólanum og á samkomum og ferðalögum á vegum hans.
 • Reykingar og önnur tóbaksnotkun (t.d. munntóbak og rafrettur) er bönnuð í skólanum og á lóð hans.

Tölvureglur

Síðast breytt: 18. ágúst 2009

Nemendur fá aðgang að internetinu og þráðlaust tölvunet er til staðar í skólanum. Skólinn er tengdur FS-neti sem er háhraðanet fyrir framhaldsskóla og símenntunarmiðstöðvar á Íslandi. Nemendum er bent á að lesa reglur FS-nets á http://www.fsnet.is/ undir Reglur FSnets. Til viðbótar setur skólinn eftirfarandi reglur um notkun netsins og þær gilda hvort sem notaðar eru eigin fartölvur nemenda eða tölvur skólans:

 • Tölvubúnaður Framhaldsskólans í Mosfellsbæ er eign skólans og hann á aðeins að nota í viðfangsefni sem tengjast skólastarfinu svo sem við kennslu, kynningar eða á annan hátt er samræmist markmiðum skólans.
 • Notendanafni og lykilorði notenda er óheimilt að deila með öðrum og nemandi má einungis nota sitt notendanafn á tölvuneti skólans. Handhafi notendanafns er ábyrgur fyrir allri notkun þess.
 • Nemanda er óheimilt að setja upp hugbúnað á tölvur skólans eða á neinn hátt breyta uppsetningu tölvubúnaðar.
 • Nemendum er óheimilt að afrita hugbúnað, tónlist, kvikmyndir eða önnur gögn sem eru vernduð höfundarrétti nema ef fyrir liggur leyfi eigenda.
 • Nemendum er bannað að senda óviðeigandi efni með tölvum skólans hvort heldur er í tölvupósti, á vefsíður eða með öðrum verkfærum. Hér er átt við fjölsendingar (keðjubréf, ruslpóst), ósiðlegt efni, og annað sem getur verið særandi eða meiðandi.
 • Nemendum er óheimilt að fjarlægja vélbúnað, hugbúnað eða að afrita nokkur gögn sem eru á tölvuneti skólans, nema eigin gögn.
 • Óheimilt er að nota net skólans til að reyna að komast ólöglega inn á netsvæði eða tölvur annarra.
 • Óheimilt er að vera með matvæli í nálægð við tölvubúnað skólans.

Ítrekuð eða alvarleg brot á reglum þessum geta leitt til brottvísunar og brot sem varða við landslög verða kærð til lögreglu.

Viðurlög

Síðast breytt: 19. mars 2015

 • Brjóti nemendur reglur skólans fá þeir munnlega ábendingu eða áminningu, við alvarlegri brot fá þeir formlega, skriflega áminningu og við ítrekað eða mjög gróft brot er nemendum vísað úr skóla.


Vanþekking á reglum leysir nemendur ekki undan ábyrgð.


Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica