Stefnuyfirlýsing í eðlisfræði

 

Helstu áherslur í eðlisfræðikennslu í FMOS felast í að nemandi öðlist skilning á lögmálum alheimsins og að nota þau til að greina og leysa ýmis verkefni. Þessu markmiði nær nemandi fyrst og fremst með verkefnavinnu í formi verklegra æfinga og fræðilegra útreikninga. Áhersla verður lögð á að hugtök og annað efni verði kynnt með tilvísun í raunveruleg dæmi með aðstoð mælitækja og forrita.

Helstu námsþættir

3. þrep:

Allir þrír áfangarnir eru á þriðja þrepi, hver fimm feiningar (EÐL3A05, EÐL3B05 og EÐL3C05). Í þeim er byrjað í grunnhugtökum í eðlisfræði, s.s. hreyfing í tvívídd og kraftalögmálin ásamt dýpri þáttum eðlisfræðinnar, s.s. þyngdarlögmáli og afstæðiskenningu Einsteins, ljósbrot, sveifluhreyfingar, bylgjur og stjörnufræði.

Kennsluaðferðir

Nemendur fá frítt kennsluefni og verkefni hjá kennara sem er í boði bæði útprentað og á kennslukerfinu fyrir áfangann. Kennslustundir einkennast af verkefnavinnu nemenda með aðstoð kennara á töflu eða hjá nemenda. Ný hugtök eru útskýrð með stuttum fyrirlestrum og sýnidæmum á töflu en einnig með glærum og myndböndum. Nemendur nálgast námsefnið einnig með verklegum tilraunum.

Skil á verkefnum er mjög tíð og þá í litlum skömmtum. Endurgjöf nemenda á verkefnum er innan nokkra daga með munnlegum og skriflegum umsögnum frá kennara.

Námsmat

Námsmat fyrir ofangreinda áfanga er byggt á sama máta.

  • Kaflapróf eru eftir hvern kafla
  • Nemendur endurvinna kaflapróf
  • Verkefnavinna unnin í kennslustundum, oftast í samvinnu nemenda og kennara
  • Skilaverkefni unnin utan kennslustunda
  • Á verkefnadögum eru stærri verkefni í formi verklegra æfinga

Annað

Tilgangur þessa námsefnis er svo að nemandinn öðlist grunnskilning á lögmálum alheimsins, auki áhuga þeirra almennt á vísindum og að undirbúa hann undir framhaldsnám í eðlisfræði á háskólastigi.


Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica