Framhaldsskólabrú

Gildir frá 1. mars 2018. Síðast breytt: 12. júní 2018

Framhaldsskólabrú er tveggja ára námsbraut fyrir nemendur sem ekki hafa náð markmiðum grunnskólans.

Náminu er ætlað að leggja grunn að áframhaldandi námi nemenda eða veru þeirra á vinnumarkaði. Áhersla er lögð á að styrkja sjálfsmynd þeirra og veita þeim yfirsýn yfir lífsins verkefni og möguleika.
Hverri önn er skipt upp í þemu sem hvert um sig tekur 2-4 vikur.
Rík áhersla er lögð á einstaklingsmiðað leiðsagnarnám. Námið býður upp á að nemendur geti farið af brautinni og yfir í hefðbundið framhaldsskólanám á ákveðnum tímapunktum eða verið í vinnustaðanámi að hluta til.
Framhaldsskólabrú er 90 einingar og meðalnámstími er 4 annir.


Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

vinna með styrkleika sína jafnt sem veikleika
vera virkur þátttakandi á vinnumarkaði
tjá skoðanir sínar og taka sjálfstæðar ákvarðanir
eiga jákvæð samskipti við aðra sem byggjast á umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra og lífssýn
viðhafa lífsvenjur sem eru uppbyggilegar fyrir líkamlegt og andlegt heilbrigði
vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn
afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt
taka virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi
þekkja, skilja og virða umhverfi sitt og náttúru
stunda frekara nám


Áfangar framhaldsskólabrúar

Haust 1. ár Vor 1. ár Haust 2. árVor 2. ár Einingar
Nýtt upphaf - sjálfsmynd og áhugasvið
FBRU1SA03 3
Borgaravitund, fjölmenningFBRU1BO03 3
Líkamsímynd
FBRU1LI03 3
Sköpun og siðferði
FBRI1SS04 4
Umhverfisvernd og sjálfbærniFBRU1US02 2
Endurnýting, handverk og listsköpun FBRU1HL03
3
Matur og markmið FBRU1MM03
3
Saga, stærðfræði og listsköpun í daglegu lífi FBRU1ST04
4
Samskipti og vinnumarkaður FBRU1SV03
3
Umhverfisvitund og útinám
FBRU1UU03 3
Félagssálfræði: Gríman FBRU1GR05 5
Jafnrétti og hamingja FBRU1JA03 3
Landið mitt FBRU1LA03 3
Kvikmyndarannsókn FBRU1KV01 1
Fjölmiðlarýni FBRU1FR03 3
Menningarmiðlun og sviðslistir FBRU1MA05 5
Tilraunir FBRU1TI03 3
Ungt fólk og samskipti
FBRU1UN03
3
Ferðalög og útivist FBRU1FU05
5
Vikulok - umræður FBRU1VI01 1
Vinnustaðanám

FBRU1VN05 5
Fjölbreytt hreyfingFBRU1HR01FBRU1HR01FBRU1HR01 FBRU1HR01 4
Verklegar íþróttirLÝÐH1HR01
LÝÐH1HR01
LÝÐH1HR01
LÝÐH1HR01
4
Lokaverkefni FBRU1LV03FBRU1LV03FBRU1LV03FBRU1LV03 12

Útlit síðu:Þetta vefsvæði byggir á Eplica