NÁTT2GR05 - Vísindaleg vinnubrögð og náttúrufræðigreinar

grunnáfangi í náttúrufræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: STÆR2FF05 eða STÆR2FL02
Í þessum byrjunaráfanga fá nemendur að kynnast náttúruvísindum á fjölbreyttan hátt. Má þar helst nefna líffræði (vistfræði, frumulíffræði, erfðafræði), efnafræði, umhverfisfræði, jarðfræði og vísindaleg vinnubrögð. Í áfanganum verða eftirfarandi efnisþættir kynntir: eðli vísinda, helstu skref vísindalegra aðferða, SI-einingakerfið, mælinákvæmni og markverðir stafir, vistfræði, flokkun lífvera, lífverur í vistkerfi, hringrás kolefnis, framvinda vistkerfa, heilkjarnafrumur, dreifkjarnafrumur, frumulíffæri og starfsemi þeirra, efnafræði, atómið og frumefni, lotukerfið, efnajöfnur og efnahvörf, eldfjöll og helstu gerðir þeirra, Surtsey og myndun hennar. Lögð er áhersla á að nemendur tengi þá þekkingu sem þeir öðlast í efnafræði, líffræði og jarðfræði við náttúru Íslands, umhverfi sitt og daglegt líf.

Þekkingarviðmið

 • rannsóknaraðferðum í náttúru- og raunvísindum
 • helstu ferlum vistkerfa
 • starfsemi frumunnar og mismunandi gerðir
 • sambandi umhverfis og erfða
 • uppbyggingu atóms
 • uppbyggingu lotukerfisins
 • mismundi gerðum eldfjalla

Leikniviðmið

 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr þeim
 • skrifa skýrslur í tengslum við verklegar æfingar
 • búa til myndrit, m.a. línurit, og nota myndritin til að draga ályktanir
 • teikna upp fæðuvef og skilgreina flutning orku og efnis innan fæðuvefsins
 • skilgreina helstu hlutverk frumulíffæra
 • leysa einföld erfðadæmi
 • lesa efnajöfnur og stilla þær
 • aðgreina efni í frumefni, efnasambönd og efnablöndur
 • nota lotukerfi
 • þekkja til helstu eldstöðva Íslands og gerð þeirra

Hæfnisviðmið

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • vinna í hóp til þess að auka skilning á fyrirbærum náttúru- og raunvísinda
 • tengja þekkingu sína í efnafræði, líffræði og jarðvísindum við umhverfi sitt og náttúru Íslands
 • segja frá og kynna vinnu sína fyrir öðrum
 • auka vísindalæsi
Nánari upplýsingar á námskrá.is