LIGR1KY03 - Kynningaráfangi í listgreinum

Kynning

Einingafjöldi: 3
Þrep: 1
Í þessum áfanga fá nemendur innsýn í verklegt nám á sviði handverks og lista. Þeir kynnast ólíkri tækni og vinnuaðferðum í myndlist, listasögu og handverki og efla með því skynjun sína og hugsun á jákvæðan hátt. Eftir áfangann ættu nemendur að finna hvort þeir hafi áhuga á að kynna sér áframhaldandi nám á þessu sviði og geta þá stefnt í þá átt. Verkefnin eru fjölbreytt og nokkuð frjáls undir leiðsögn kennara og tímarnir þægilegir og bjóða upp á afslappað andrúmsloft. Ætlast er til að nemendur vinni nokkuð sjálfstætt, séu vandaðir í vinnubrögðum og þjálfist í því að breyta hugmynd í fullunnið verk. Eins er ýtt undir gagnrýna hugsun gagnvart eigin verkum og annarra. Megintilgangur listmenntunar er sá að nemendur læri að skapa og skynja í gegnum fjölbreyttan efnivið og finni nýjar og einstaklingsbundnar lausnir á viðfangsefnum sem hjálpar þeim að virkja skynfæri sín og verða næmari fyrir umhverfinu.

Þekkingarviðmið

 • formum, línum og hreyfingum innan listsköpunar
 • gildi lita og notkun þeirra í umhverfi okkar
 • ferli frá hugmynd að fullunnu verki
 • aðferðum við listsköpun úr efnum sem skaða ekki umhverfið
 • nýtingu efniviðs úr daglegu umhverfi til listsköpunar
 • endurvinnslu
 • sjálfbærni og umhverfisvernd
 • mikilvægi þess að sýna öguð og vönduð vinnubrögð
 • sameiginlegum þræði í ólíkum listgreinum

Leikniviðmið

 • notkun hugmyndabókar og skráningu hugmynda
 • sjálfstæðum vinnubrögðum og vandvirkni í verkefnavinnu
 • að vinna með endurvinnslu efna úr nánasta umhverfi í listsköpun
 • að skipuleggja eigið vinnuferli og gera uppdrætti/hugmyndir að verkefni
 • umræðum um eigin verk og annarra nemenda
 • að þróa hugmynd yfir í fullunnið verk
 • að kynna niðurstöðu sínar á skilvirkan hátt

Hæfnisviðmið

 • nýta hæfni sína í listræna vinnu og sköpun
 • sýna frumkvæði í verkefnavinnu og verkefnavali
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræðni og frumleika við lausnir vinnu sinnar
 • geta unnið á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfært þær eftir sinni eigin tilfinningu í fallegan nytjahlut, skreyti eða skúlptúr
 • geta opnað augun fyrir hinum hversdagslegu efnum og hlutum í nánasta umhverfi og nýtt þá í listsköpun
 • vinna með efni úr nánasta umhverfi
 • vera virkur í umræðum um umhverfið og endurnýjun
 • vera sjálfbær og tileinka sér endurvinnslu í listsköpun
Nánari upplýsingar á námskrá.is