MYNL2AM03 - Akrýlmálun

Akrílmálun

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: LIGR1KY03 EÐA MYNL1GT03
Nemendur dýpka þekkingu sína með verkefnum tengdum lita og formfræði, myndbyggingu og fjarvídd, ásamt því að kynnast mismunandi áferð og fjölbreyttum verkfærum fyrir akrýlmálun á pappír,viðarplötu og striga.Hugmyndavinna í vinnubók. Ætlast er til þess að nemandinn verði læsari á menningu samtímans og þá möguleika sem í boði eru.

Þekkingarviðmið

 • Skapandi lausnaleit í gegnum tilraunavinnu.
 • Ólíkum aðferðum akrýlmálunar til sköpunar.
 • Að sjá fleiri og opnari möguleika í vinnuferlinu.
 • Sjálfum sér og hugsun í skapandi vinnu ásamt verklagi og umgengni með efni og áhöld.
 • Hvernig menning og listir tengjast atvinnusköpun og samfélagsþróun.
 • Gildi menningararfsins, hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum.

Leikniviðmið

 • Nýta sér skissubók í hugmyndavinnu.
 • Vinna með akrýlmálningu á pappír, striga og viðarplötu.
 • Nota mismunandi tækni og áhöld/verkfæri fyrir málun.
 • Virkja hugmyndaflugið og þar með sköpunarkraftinn.
 • Geta notið lista og skapandi starfs á margvíslegu formi.
 • Skiptast á skoðunum og eiga uppbyggileg samskipti.

Hæfnisviðmið

 • Mála akrýlverk með fjölbreyttum aðferðum, efnum og áhöldum.
 • Vinna á persónulegan hátt með eigin hugmyndir og útfæra þær í myndverk með tilliti til lita-, formfræði og myndbyggingar.
 • Tileinka sér skapandi lausnahugsun í verkefnavinnunni.
 • Geta tjáð sig um eigin verk og annarra með opnum huga.
Nánari upplýsingar á námskrá.is