ENSK3ÁG05 - Ástarsagan, glæpir og fantasían

glæpir og fantasían, Ástarsagan

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2TM05
Áhersla verður lögð á ástarsögur og fantasíur, ásamt annarra bókmenntaverka sem fylgja fastri uppskrift. Nemendur setja á sig mismunandi hatta í þessum áfanga. Þeir setja sig í spor höfunda, lesenda, gagnrýnanda, rannsakanda og útgefanda. Nemendur kafa dýpra í mismunandi bókmenntaform, skoða þau frá ýmsum hliðum. Hvað er það sem viðheldur þessum vinsældum á þessum tegundum bókmennta?

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • hefðum sem eiga við um talað mál t.d. mismunandi málsnið
 • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
 • mismunandi afstöðu og túlkun bókmenntahöfunda og dýpri merkingu texta

Leikniviðmið

 • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
 • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt

Hæfnisviðmið

 • skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda, fræðigreinar og skáldskap
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • tjá skýrt, lipurlega og blaðalaust fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa formlegan og óformlegan texta og beita rithefðum sem eiga við í textasmíð
 • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti
Nánari upplýsingar á námskrá.is