LÍSÉ1HE04 - Lífsleikni með áherslu á heilbrigðan lífstíl, heilsu og forvarnir

forvarnir, heilsa, lífsstíll

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Áfanginn fjallar um heilbrigðan lífsstíl, heilsu og forvarnir.  Stuðlað er að jákvæðri sjálfsmynd nemenda með því að efla sjálfstraust og trú á eigin getu. Þeir fá þjálfun í að koma tilfinningum, hugsunum og skoðunum sínum á framfæri á fjölbreyttan hátt. Nemendur eru hvattir til að beita gagnrýnni hugsun, rökstyðja skoðanir sínar og  taka tillit til skoðana annarra.  Unnið með markmiðasetningu og mikilvægi heilbrigðs lífsstíls. 

Þekkingarviðmið

 • hugtökunum: heilbrigði, velferð, hollusta, hvíld, hreyfing, hreinlæti, hamingja og hugrekki
 • mikilvægi eigin ábyrgðar á velferð sinni
 • gildi heilbrigðs lífsstíls
 • skaðsemi fíknihegðunar/vímuefna
 • kostum góðs og heilbrigðs félagslífs
 • mikilvægi jákvæðrar framtíðarsýnar
 • mikilvægi kynheilbrigðis.

Leikniviðmið

 • bera ábyrgð á eigin velferð, líkamlegri og andlegri
 • afla sér heilsutengdra upplýsinga
 • skoða markmið sín og lífsstíl
 • meta gildi þess að lifa heilbrigðu og reglusömu lífi
 • nýta sér upplýsingar um forvarnir og heilsueflingu
 • leita sér upplýsinga varðandi kynfræðslu.

Hæfnisviðmið

 • tileinka sér jákvætt hugarfar
 • taka ábyrgð á eigin lífsstíl og vera meðvitaðri um að daglegar ákvarðanir og breytni hafa áhrif til framtíðar
 • nýta sér heilsutengdar upplýsingar
 • velja heilsueflandi lífsstíl
 • taka ígrundaðar ákvarðanir varðandi kynheilbrigði sitt.
Nánari upplýsingar á námskrá.is