ENSS1UB02 - Umhverfi, búsvæði og byggingar

byggingar, búsvæði, umhverfi

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í þessum áfanga er lögð áhersla á umhverfið, bæði manngert og náttúrlegt. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfstæði til að afla sér upplýsinga um fjölbreytni heimsins og vekja áhuga á umhverfi og náttúru. Áhersla er á að nemendur kynni sér, í gegnum manngerðar byggingar og búsvæði, líf og tilveru fólks og dýra erlendis og á Íslandi. Með verkefnavinnu velta nemendur fyrir sér umhverfi og menningu í eigin landi og öðrum löndum.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða í tengslum við efni áfangans
 • að skilja samtal á myndbandi
 • greiningu fyrirmæla frá kennara á ensku
 • lestri texta sem nýtist í áfanganum
 • mismunandi híbýlum, náttúrulegum og manngerðum.

Leikniviðmið

 • taka þátt samræðum
 • lesa og skilja texta og vinna verkefni tengd honum
 • nýta sér orðaforða sem tengist híbýlum og byggingum
 • tjá sig munnlega um skoðanir sínar, ræða málefni líðandi stundar og halda uppi samræðum
 • halda kynningu fyrir samnemendur og/eða kennara.

Hæfnisviðmið

 • túlka megininnhald lesinna texta
 • nýta orðaforðann sem áfanginn byggir á
 • halda kynningu fyrir samnemendur og/eða kennara
 • auka sjálfstraust og trú á eigin getu við að skilja og tjá sig á ensku
 • nýta sér læsi í víðu samhengi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is