STÆS1BR02 - Almenn brot og tugabrot

Almenn brot, tugabrot

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Helsta markmið áfangans er að byggja ofan á þekkingu nemenda á almennum brotum og tugabrotum. Nemendur nota tölvu og vasareikni við verkefnavinnu ásamt verkefnum í Stoðkennaranum.  Í áfanganum er lagður grunnur að skipulögðum vinnubrögðum, röksemdafærslu og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.

Þekkingarviðmið

 • almennum brotum
 • tugabrotum
 • meðferð hjálpartækja
 • að finna mismunandi aðgerðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • spilum í spilastokki
 • ýmsum spilum og þrautum.

Leikniviðmið

 • nota algeng stærðfræðitákn
 • vinna með tölur á fjölbreyttan hátt
 • beita grunnreikniaðgerðum (samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu)
 • nota hjálpartæki
 • beita viðeigandi aðgerðum og nota þær á réttan hátt.

Hæfnisviðmið

 • finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • setja fram tölulegar upplýsingar og skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu
 • temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
 • tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð
 • nýta þau hjálpartæki sem bjóðast við stærðfræði daglegs lífs.
Nánari upplýsingar á námskrá.is