STÆS1TÖ02 - Tölfræði

Tölfræði

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Áfanginn leggur áherslu á að nemendur læri tölfræði m.a. líkindareikning, meðaltal og miðgildi. Einnig fá nemendur þjálfun í að lesa úr ýmsum tegundum rita, svo sem súluritum og stöplaritum. Farið verður yfir það hvernig slík rit birtast m.a. í fjölmiðlum og hvernig þau nýtast okkur í daglegu lífi til að fá yfirsýn yfir mikið magn upplýsinga.

Þekkingarviðmið

 • líkindareikningi
 • meðaltali og miðgildi
 • meðferð hjálpartækja (síma, tölvu, vasareiknis)
 • að finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • ýmsum spilum og þrautum.

Leikniviðmið

 • nota algeng stærðfræðitákn
 • vinna með tölur á fjölbreyttan hátt
 • beita grunn reikniaðgerðum (samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu)
 • nota hjálpartæki (síma, tölvu, vasareikni,forrit)
 • beita viðeigandi aðgerðum og nota þær á réttan hátt.

Hæfnisviðmið

 • finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • setja fram tölulegar upplýsingar og skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu
 • temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
 • tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð
 • nýta þau hjálpartæki sem bjóðast við stærðfræði daglegs lífs.
Nánari upplýsingar á námskrá.is