STÆS1DL02 - Stærðfræði daglegs lífs

Daglegt líf

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum er lögð áhersla á stærðfræði sem gagnast nemendum í daglegu lífi. Leitast er við að tala um stærðfræðina til að auka skilning nemenda á efninu. Nemendur fá þjálfun í tölvunotkun í tengslum við námið og skila verkefnum m.a. á rafrænu formi. Í áfanganum er stefnt að því að byggja upp sjálfstraust nemenda gagnvart stærðfræðinni. Unnið er að því að nemendur þroski tímaskyn sitt.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi stærðfræðinnar í daglegu lífi
 • meðferð peninga
 • meðferð hjálpartækja (síma, tölvu, vasareiknis)
 • að finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • spilum í spilastokki
 • ýmsum spilum og þrautum
 • klukku.

Leikniviðmið

 • nota algeng stærðfræðitákn
 • vinna með tölur á fjölbreyttan hátt
 • beita grunn reikniaðgerðum (samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu)
 • nota hjálpartæki (síma, tölvu, vasareikni, forrit)
 • beita viðeigandi aðgerðum og nota þær á réttan hátt
 • fylgjast með tímanum.

Hæfnisviðmið

 • finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • setja fram tölulegar upplýsingar og skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu
 • temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
 • tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð
 • nýta þau hjálpartæki sem bjóðast við stærðfræði daglegs lífs.
Nánari upplýsingar á námskrá.is