STÆS1PR02 - Prósentur

Prósentur

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum verður unnið með prósentureikning þar sem lögð er áhersla á að nemendur tileinki sér grunnaðferðir prósentureiknings og tengsl við verðlag.   Áhersla verður á prósentureikning með fjölbreyttri nálgun. Það verður m.a. gert með mismunandi verkefnavinnu, vettvangsferðum í verslanir, veraldarvefurinn verður notaður ásamt tilboðsbæklingum og spilum.  

Þekkingarviðmið

 • prósentum
 • hækkuðu og lækkuðu verðlagi
 • meðferð hjálpartækja
 • að finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • spilum í spilastokki.

Leikniviðmið

 • nota algeng stærðfræðitákn
 • vinna með tölur á fjölbreyttan hátt
 • beita grunnreikniaðgerðum (samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu)
 • nota hjálpartæki
 • beita viðeigandi aðgerðum og nota þær á réttan hátt.

Hæfnisviðmið

 • finna mismunandi aðferðir og lausnir út frá gefnum upplýsingum
 • setja fram tölulegar upplýsingar og skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu
 • temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun
 • tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð
 • nýta þau hjálpartæki sem bjóðast við stærðfræði daglegs lífs.
Nánari upplýsingar á námskrá.is