UPPE3ÁS05 - Áhættuhegðun og seigla

Áhættuhegðun og seigla

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: UPPE2BY05
Í áfanganum verður áhættuhegðun barna og unglinga skoðuð. Fjallað verður um mismunandi tegundir áhættuhegðunar, birtingarmynd þeirra og áhrif á líf einstaklingsins. Áhersla verður einnig lögð á hugtökin seiglu og siðferðisþroska. Hvað merkingu hafa hugtökin, hvernig þróast slíkt og hvers vegna? Þá verður farið yfir hverjir verndandi þættir eru í umhverfi barna og unglinga og hverjir áhættuþættirnir séu. Greinar og rannsóknir á efninu verða skoðaðar og unnið með.

Þekkingarviðmið

 • fjölbreyttum orðaforða til að geta tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær í daglegu lífi og í tengslum við sérþekkingu og/eða starfsgrein,
 • sérhæfðri þekkingu sem nýtist í starfi og/eða til undirbúnings fyrir frekara nám,
 • þekkingu sem tengist því að vera virkur og ábyrgur borgari í samfélagi sérþekkingar og/eða starfsgreinar,
 • þekkingu sem tengist umhverfinu í alþjóðlegu samhengi og varðar sérþekkingu og/eða starfsgrein,
 • orðaforða og þekkingu í erlendu tungumáli sem nýtist til frekara náms eða í tengslum við sérþekkingu krefjist hún þess.

Leikniviðmið

 • tjá sig á skýran, gagnrýninn og skapandi hátt um sérhæfða þekkingu sína og/eða starfsgrein,
 • skipuleggja vinnuferli, beita viðeigandi tækni og aðferðum starfsgreinar og/eða sérþekkingar á ábyrgan hátt,
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum við að leita lausna innan sérþekkingar og/eða starfsgreinar,
 • taka ábyrgan þátt í samræðum um sérhæfða þekkingu sína og/eða starfsgrein.

Hæfnisviðmið

 • getur tjáð skoðanir sínar og skýra verklag tengt skilgreindu starfsumhverfi á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt,
 • getur tjáð sig á erlendu tungumáli sé þess krafist í starfi eða vegna frekara náms,
 • býr yfir siðferðilegri ábyrgð í skapandi starfi,
 • býr yfir ábyrgð gagnvart starfsumhverfi og hagnýtingu almennrar þekkingar sinnar,
 • getur nýtt þekkingu sína til að greina ný tækifæri í umhverfinu,
 • býr yfir hæfni til að geta tekist á við frekara nám,
 • getur verið virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi sérþekkingar og/eða starfsgreinar,
 • býr yfir hæfni til að meta eigið vinnuframlag,
 • sjái menntun sína í alþjóðlegu samhengi,
 • getur tengt þekkingu sína og leikni við tækni og vísindi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is