ÍSLE3ÍG05 - Íslenskar glæpasögur

uppruni þeirra og ferill, íslenskar og erlendar glæpasögur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE2ED05
Í áfanganum verða lesnar íslenskar glæpasögur, lítillega fjallað um sögu glæpasagnaritunar og nokkrir þekktir glæpasagnahöfundar kynntir. Glæpasöguformið verður skoðað og skilgreint og fjallað um stöðu glæpasögunnar innan bókmenntanna. Í áfanganum verða einnig skoðuð tengsl þessara bókmennta við aðra miðla svo sem sjónvarp og kvikmyndir.

Þekkingarviðmið

 • einkennum og formi bókmenntategundarinnar
 • sögu og þróun glæpasagnaritunar á Íslandi
 • sögu og þróun glæpasagnaritunar í Evrópu og Bandaríkjunum
 • stöðu bókmenntagreinarinnar innan bókmennta
 • tengslum bókmenntagreinarinnar við aðra miðla svo sem kvikmyndir og sjónvarp
 • nokkrum verkum íslenskra glæpasagnahöfunda
 • notkun heimilda og hjálpargagna í tengslum við verkefnavinnu
 • frágangi og skráningu heimilda
 • grundvallarreglum við byggingu og uppsetningu ritsmíða
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði og beitingu þeirra

Leikniviðmið

 • beita helstu hugtökum bókmenntafræðinnar þegar verið er að fjalla um einkenni og form bókmenntategundarinnar þ.e. glæpasögunnar
 • lesa og fjalla um glæpasögur á gagnrýninn og fræðilegan hátt • flytja skýra, vel uppbyggða kynningu og geta lagt áherslu á meginþætti og atriði sem skipta máli
 • taka þátt í og stuðla að málefnalegum umræðum eða rökræðum um glæpasöguformið og glæpasögur
 • skoða og fjalla á málefnalegan hátt um tengsl greinarinnar við aðra miðla
 • vinna að skapandi verkefnum þar sem lögmálum glæpasögunnar er beitt
 • draga saman og nota á viðurkenndan og gagnrýninn hátt upplýsingar úr hvers kyns heimildum og meta áreiðanleika þeirra
 • rita heimildaritgerð þar sem beitt er gagnrýnni hugsun við úrvinnslu
 • ganga frá heimildaverkefnum og – ritgerðum með viðurkenndum hætti
 • tjá rökstudda afstöðu um bókmenntir, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel rökstuddri niðurstöðu
 • flytja af öryggi lýsingar og kynningar á verkefnum sínum, hver fyrir sig og með öðrum

Hæfnisviðmið

 • dýpka lesskilning sinn
 • auka og bæta við orðaforða og málskilning
 • auka skilning sinn á mikilvægi afþreyingarefnis og hvaða lögmálum það lýtur í samfélaginu
 • auka skilning sinn og þekkingu á mannlegu atferli í gegnum lestur skáldverka
 • nýta sér sköpunarmátt íslenskunnar til að semja eigið verk
 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, tjá afstöðu sína og efasemdir um efnið og komast að rökstuddri niðurstöðu
 • greina aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • átta sig á samfélagslegum skírskotunum, duldum boðskap og hugmyndum
 • flytja kynningar á verkefnum af öryggi
 • beita skýru, vönduðu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • vinna skapandi verkefni í tengslum við námsefnið og sýna frumkvæði í verkefnavali og úrvinnslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is