ENSK3HÁ05 - Háskólaenska

Háskólaenska

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2TM05
Hér gefst nemendum tækifæri á að bæta sig í akademískum undirbúningi fyrir frekara nám. Í þessum áfanga verður lögð áhersla á að nemendur bæta við sig vísindatengdum orðaforða þeirri braut sem þeir eru á. Það er markvisst farið í að skoða greinar og annað efni sem tengist brautum. Nemendur gefst einnig tækifæri á að bæta sérsvið að eigin vali. Mikil áhersla er á sjálfstæð vinnubrögð. Lögð verður meiri áhersla á tal og flutning í töluðu máli. Þar að auki verða nemendur þjálfaðir í ritun með ýmsum verkefnum sem tengjast sérhæfingu nemenda.

Þekkingarviðmið

 • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
 • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
 • mismunandi gerðum fræðitexta af ólíkum sviðum

Leikniviðmið

 • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
 • lesa sér til fræðslu sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
 • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni

Hæfnisviðmið

 • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
 • lýsa skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel
 • afla sér fræðilegra heimilda á gagnrýninn hátt
 • umrita og gera útdrátt úr fræðigreinum
 • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti
 • skrifa texta sem uppfyllir akademískar kröfur um orðaforða og uppbyggingu
Nánari upplýsingar á námskrá.is