ENSK3HH05 - Hollywood, Humour, and Happiness

Húmor og hamingja

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2TM05
Í áfanganum er lagt upp með að nemendur auki skilning sinn á mannlegum styrkleikum, trú á eigin getu, sem og mikilvægi húmors og æðruleysis í lífinu. Kafað verður ofan í áhrif húmors til að takast á við erfið samfélagsleg mál, m.a. með því að kynnast uppistandssenunni í BNA og víðar. Jafnframt verður lögð áhersla á fjölmiðlalæsi og nemendur hvattir til gagnrýni á óraunhæfar glansmyndir sem dregnar eru upp í fjölmiðlum og kvikmyndum, með það fyrir sjónum að auka þekkingu nemenda á því hvernig fjölmiðlaefni mótar viðhorf neytenda. Þar að auki munu nemendur skoða hve gríðarlega sterkt afl Hollywood getur verið til breytinga í samfélaginu með samtakamætti sínum, t.d. í byltingum á borð við #metoo en líka í kúgunartilburðum á borð við The Hollywood Blacklist og bera saman hvernig ólíkir fjölmiðlar segja frá sama efninu.Nemendur munu læra að þekkja einkenni skammarinnar og hve tærandi eyðileggingarafl skömmin getur verið. Nemendur læra í því tilliti leiðir til að takast á við skömmina og færast frá vanmætti í átt að sjálfsöryggi. Nemendur munu ennfremur kynnast ýmsum hugtökum úr jákvæðri sálfræði og læra gagnreyndar leiðir til að framkvæma hamingjuaukandi æfingar. Áfanginn er kenndur á ensku, allt kennsluefni er á ensku og öll verkefni verða unnin á ensku. Sérstök áhersla verður á munnlega færni í tungumálinu og nemendur halda þar að auki áfram að þjálfast í vinnubrögðum við heimildarverkefni og við lestur fræðigreina.

Þekkingarviðmið

 • mannlegum styrkleikum og mikilvægi þess að þekkja styrkleika sína
 • gildi húmors, sjálfsmildi, umburðarlyndis og æðruleysis
 • leiðum til að takast á við skömmina
 • ýmsum kenningum jákvæðrar sálfræði er varða hamingjuna
 • fjölmiðlarýni

Leikniviðmið

 • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju heimildir og rannsóknargögn, á gagnrýninn hátt
 • sjálfstæðri rannsóknarvinnu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta og öðru kennsluefni
 • bera kennsl á hlutlægni og hlutleysi í umfjöllun ólíkra fjölmiðla
 • ígrunda eigin styrkleika og tilfinningar
 • takast á við skömmina
 • miðla eigin skoðunum á jákvæðan og viðhorfum á uppbyggilegan hátt

Hæfnisviðmið

 • nýta fræði jákvæðrar sálfræði til að öðlast meiri lífsfyllingu
 • bæta eigið sjálfsmat og auka sýna sjálfum sér sjálfsmildi
 • sýna öðrum umburðarlyndi og skilning
 • lesa fjölmiðlatexta, heimildir og rannsóknargögn á gagnrýninn máta
 • miðla jákvæðum viðhorfum
 • setja skoðanir sínar fram með röksemdum og virðingu
 • auka víðsýni sína
Nánari upplýsingar á námskrá.is