FBRU1LV02 - Lokaverkefni á framhaldskólabrú, vorönn

Einstaklingsmiðað

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Nemendur vinna lokaverkefni sem tengist fjölbreyttum viðfangsefnum annarinnar. Nemendur sérhæfa sig á afmörkuðu sviði sem þeir vilja öðlast dýpri skilning á. Nemendur velja sjálfir efnistök og nálgun auk þess að gera áætlun um hvernig lokaafurðin verður. Nemendur fá tækifæri til að draga saman nám og reynslu í verkefninu, sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og auka skipulagshæfileika. Áfanganum er ætlað að gefa nemendum tækifæri til að sýna styrkleika sína og færni í sjálfstæðum vinnubrögðum. Verkefnum er haldið til haga fyrir raunfærnimat á áframhaldandi námi.

Þekkingarviðmið

  • helstu atriðum tengdum viðfangsefni sínu
  • forsögu viðfangsefnis síns, áhrifum, afdrifum eða stöðu í nútímanum

Leikniviðmið

  • leita sér áreiðanlegra heimilda og halda utan um gagnaöflun
  • byggja upp og ganga frá verkefni á viðeigandi hátt
  • nýta áhugasvið sitt og styrkleika

Hæfnisviðmið

  • vera virkur þátttakandi í námi sínu
  • miðla viðfangsefni sínu á fjölbreyttan, skýran og hnitmiðaðan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is