GIML3EÍ05 - Íslendingar í Vesturheimi

enska, íslenska

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2TM05 og ÍSLE2ED05
Áhersla er lögð á að nemendur vinni með fjölbreyttan texta. Nemendur munu kynnast íslenskum menningararfi úr Vesturheimi og margbreytilegum menningarheimum landa þar sem enska er móðurmál og íslenskt landnám hefur átt sér stað, t.d. í Winnipeg, Kanada og víðar. Nemendur afla sér þekkingar um venjur og siði þessara svæða. Unnið er markvisst að því að efla sjálfstæði nemenda í námi og því að hver nemandi finni eigin leiðir til að ná árangri í náminu og setji sér markmið. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að viðameiri verkefnum, svo sem þematengdu efni o.fl., sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni, á Netinu og margmiðlunarefni. Áfram er lagður grunnur að lýðræðislegri hugsun þar sem nemendur notast við sjálfsmat og jafningjamat í námi.

Þekkingarviðmið

 • enskum og íslenskum orðaforða í ræðu og riti sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • helstu menningasvæðum þar sem íslenskt landnám hefur farið fram
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menningu landssvæðanna
 • sögu, þjóðfélagsfræði og menningu á helstu landsvæðum íslensks landsnáms í Vesturheimi
 • mállýskunni vesturíslensku og þróun íslenskrar tungu í Vesturheimi

Leikniviðmið

 • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesendans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni fræðilegs og menningarlegs eðlis
 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar
 • ritun heimildaritgerða þar sem beitt er gagnrýnni hugsun við úrvinnslu og koma efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
 • frágangi heimildaritgerða og hvers kyns texta
 • flytja af öryggi og sannfæringarkrafti vel upp byggða ræðu eða ítarlega kynningu á flóknu efni

Hæfnisviðmið

 • beita enskri og íslenskri tungu af lipurð og kunnáttu til þess að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
 • skrifa skýran, vel uppbyggðan og grípandi texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
 • tjá rökstudda afstöðu við ýmsar kringumstæður, útskýra sjónarmið og taka virkan þátt í málefnalegum umræðum til að komast að vel ígrundaðri niðurstöðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á samfélagslegum skírskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
Nánari upplýsingar á námskrá.is